Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

KonkursiKonkurs

Program malih grantova: pristup izbeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja

Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, raspisala je konkurs za predloge projekata u okviru Programa malih grantova koji se realizuje kao deo projekta „POMOĆ - Doprinos pristupu izbeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“. Projekat finansira Evropska komisija, DG NEAR, sa osnovnim ciljem da doprinese tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog stambenog programa.

Projekti u okviru Programa malih grantova realizuju se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, a ukupan budžet Programa iznosi 230.000 EUR. Trajanje projekata iz ovog poziva je od 6 do 12 meseci.

Prvi korak u izboru projekata obuhvata evaluaciju kompletne prijave, koja uključuje Deklaraciju podnosioca predloga projekta, dokumente vezane za registraciju, i finansijske izveštaje za poslednje 2 godine, u cilju provere podobnosti aplikanata.

Rok za podnošenje prijava je 15. decembar 2018. godine.

Svi dokumenti vezani za ovaj poziv dostupni su na sajtu Igmanske inicjijative.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.