Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open Call

Call for participants: Emergency Response to COVID-19 – Regional Online Meet-up on Practices, Lessons and Needs of Civil Society

EU TACSO 3 organizuje prvi online Regionalni sastanak  organizacija civilnog društva koji će se održati od 2. do 4. juna 2020. Događaj je namenjen organizacijama civilnog društva (OCD) Zapadnog Balkana i Turske koje su pružile aktivan odgovor na COVID-19 krizu u svojim oblastima rada.

Ovaj događaj će omogućiti  organizacijama da nauče o reagovanju u vanrednim situacijama, razmene iskustva i identifikuju potrebe koje EU TACSO 3 i drugi akteri koji podržavaju rad civilnog društva mogu da adresiraju u narednom periodu.

Događaj će se sastojati od tri poludnevne sesije koje će se održavati od 14.00 do 17.00 sati po srednjoevropskom vremenu. Radni jezik događaja je engleski.

Rok za prijavu: 28.05.2020.

Više informacija o događaju i formular za prijavu nalaze se na linku.


Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.