Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Open Call: local youth organizations

Fondacija Centar za demokratiju raspisuje konkurs za dodelu sredstava iz Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“.

Cilj poziva za lokalne omladinske organizacije kroz Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ jeste povećanje učešća mladih i jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kroz podršku lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih na lokalu.

Ukupna sredstva iznose 78.000 EUR, dok se iznos grantova kreće se između 3.000 EUR (minimalnog iznos) i 6.000 EUR (maksimalni iznos).

Vrste projekata koje će biti podržane u okviru ovog poziva su sledeće:

  • Projekti koji pružaju podršku u osnaživanju mladih, kao i socijalnoj inkluziji marginalizovanih omladinskih grupa
  • Projekti koji promovišu dijalog između mladih i institucija na lokalu
  • Projekti koji promovišu učešće mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou
  • Projekti koji zastupaju bolju poziciju mladih na lokalu
  • Projekti koji pružaju podršku učešću mladih u sprovođenju politika koje utiču na lokalni socijalni, ekonomski i kulturni razvoj
  • Projekti koji promovišu ljudska prava u lokalnoj zajednici
  • Projekti koji promovišu inter-generacijsku solidarnost i održivi razvoj.

Konkurs je otvoren do 28. februara 2020. godine u 15 časova, a svi detalji dostupni su OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.