Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Open competition for the "Rainbow" award for 2019/20.

Povodom 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (International Day Against Homophobia and Transphobia – IDAHOT) Gej Strejt alijansa (GSA; Alijansa) danas otvara konkurs za dodelu osme po redu nagrade “Duga” za 2019/20. godinu.

Svi zainteresovani nominacije za nagradu mogu slati do 12. juna 2020. godine, a detaljnije informacije o uslovima konkursa i procedurama nominovanja mogu se pronaći na veb strani http://gsa.org.rs/duga/ 

Iako osnovna ideja, kao i dosadašnja praksa, jeste da se ova nagrada dodeljuje upravo na današnji dan, iz razumljivih razloga, tj. zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusa Alijansa je kao osnivač nagrade donela odluku da se ovogodišnji konkurs pomeri i realizuje kada se za to steknu uslovi. S tim u vezi i sama ceremonija dodele nagrade će se održati najranije u drugoj polovini juna a organizatori će se prilikom organizovanja ovog događaja i njegovog koncepta voditi prvenstveno važećim zdravstvenim merama i preporukama.

Sam konkurs je kao i do sada javan i na njemu mogu da učestvuju svi oni koji su u prethodnih godinu dana svojim delom, angažovanjem, radom i rezultatima doprineli smanjenju homofobije i transfobije, zaštiti i unapređenju ljudskih prava LGBT osoba, poboljšanju položaja i kvaliteta života LGBT osoba i promociji ravnopravnosti i tolerancije prema LGBT populaciji u Srbiji. O nagradi odlučuje žiri koga svaki put čine uspešni pojedinci/ke iz raznih oblasti, dobitnik/ca prethodne nagrade “Duga”, predstavnici/ce osnivača nagrade, kao i aktivisti i aktivistkinje drugih organizacija koje se bave LGBT pravima.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.