Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

PUBLIC COMPETITION for co-financing of projects of associations and other civil society organizations which have been awarded European Union funds to the invitation from 2019 within the program "SUPPORT TO CIVIL SOCIETY 2018" - grant scheme for

Opšti cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta u cilju uključenja u reformske procese i proces evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je jačanje kapaciteta udruženja i drugih organizacija civilnog društva u cilju uključenja u reformske procese u oblastima vladavine prava, zaštite životne sredine i socio-ekonomskog razvoja na lokalnom nivou, kao i jačanje kapaciteta grassroot organizacija na lokalnom nivou kroz fleksibilno struktuirane mehanizme finansijske podrške trećim stranama.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni na pozivu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iz 2019. godine za dodelu sredstava u okviru programa “Podrška civilnom društvu 2018“, grant šema za Republiku Srbiju.

Način dostavljanja - Zahtev za sufinansiranje projekata treba dostaviti na posebnom obrascu, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
Palata Srbija, istočni ulaz
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd
„ZAHTEV ZA SUFINANSIRANjE (NE OTVARATI)“

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa odnosno od 20. maja do 4. juna 2020. godine.


Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim konkursom zainteresovani mogu kontaktirati Jelenu Todorović, savetnicu za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije na: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na 011/3130-968 ili 064 8826 672

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.