Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

European Youth Foundation - Open Call

Evropska omladinska fondacija raspisuje poseban poziv lokalnim ili nacionalnim omladinskim organizacijama koje traže finansiranje aktivnosti koje odgovaraju lokalnim potrebama proisteklih iz krize COVID - 19.

Prednost će se dati pilot aktivnostima čiji je cilj pokazivanje solidarnosti i podrške svim osobama pogođenim krizom COVID -19, kao što su:

  • Postizanje i podrška posebno ugroženim grupama ljudi, uključujući beskućnike, izbeglice i azilante, osobe sa invaliditetom, ljude koji žive u izolaciji ili u udaljenim zajednicama
  • Podrška zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim uslugama;
  • Edukacija i podizanje svesti o važnosti ljudskih prava u odgovorima na krizu COVID-19.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje za pilot aktivnosti je 10 000 EUR.

Sledeći krajnji datum će biti 10. maja, ali prijave se mogu podnositi tokom 2020. godine. Sledeći datumi preseka biće definisani kasnije i uključuju jun i septembar kako bi se omogućila obrada prijava i odluka o grantovima

Omladinske organizacije mogu podneti prijave samo ako su registrovane kod EYF.

Više informacija dostupno je OVDE.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.