Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Igman Initiative Small-Grants Programme: “CARE – Contribution to Access of Refugees and IDPs to Rights and Employment Opportunities”

Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, raspisala je konkurs za predloge projekata u okviru Programa malih grantova koji se realizuje kao deo projekta „POMOĆ - Doprinos pristupu izbeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“. Projekat finansira Evropska komisija, DG NEAR, sa osnovnim ciljem da doprinese tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog stambenog programa.

Projekti u okviru Programa malih grantova realizuju se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, a ukupan budžet Programa iznosi 230.000 EUR. Trajanje projekata iz ovog poziva je od 6 do 12 meseci.

Prvi korak u izboru projekata obuhvata evaluaciju kompletne prijave, koja uključuje Deklaraciju podnosioca predloga projekta, dokumente vezane za registraciju, i finansijske izveštaje za poslednje 2 godine, u cilju provere podobnosti aplikanata.

Rok za podnošenje prijava je 15. decembar 2018. godine.

Svi dokumenti vezani za ovaj poziv dostupni su na sajtu Igmanske inicjijative.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.