Office for Cooperation with Civil Society RSS partnerstvo http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20190419064231 20190419064231 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Javni poziv za dostavljanje priloga za potrebe izrade Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja o primeni Agende 2030. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=592 08.04.2019 | Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=592 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za popunjavanje Upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=590 19.03.2019 | Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=590 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=586 06.03.2019 | Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=586 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (22.2.2019.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=582 22.02.2019 | Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=582 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv lokalnim samoupravama za izradu lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=569 16.01.2019 | Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=569 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv: prezentacija prvog poziva u 2019. godini u okviru Programa "Evropa za građane i građanke" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=567 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=567 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (24.12.2018.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=564 24.12.2018 | Mon, 24 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=564 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sektorski sastanak: Sprečavanje širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=562 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=563 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=563 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=561 http://www.civilnodrustvo.gov.rs NAJAVA: Finalne konsultacije povodom izrade AP Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=558 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za dostavljanje komentara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji AP Partnerstva za otvorenu upravu za 2016-2017. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=550 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje pisanih doprinosa godišnjem izveštaju o Srbiji za 2019. – konsultacije o političkim i ekonomskim kriterijumima i evropskim standardima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=551 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=551 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanci u okviru pripreme AP POU 2018 - 2020. godine u Nišu i Šapcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=545 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Deveti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=538 05.09.2018 | Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=538 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (28.8.2018.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=534 28.08.2018 | Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=534 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (1.8.2018.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=524 01.08.2018 | Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=524 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=528 05.07.2018 | Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=528 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv OCD za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=525 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=525 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv OCD za dostavljanje priloga za potrebe izveštavanja Republike Srbiji o primeni Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=520 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=520 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv OCD za predlaganje kandidata za članstvo u Upravnom odboru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=521 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=521 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za predlaganje kandidata iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JCC) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=522 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Osmi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=516 06.06.2018 | Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=516 http://www.civilnodrustvo.gov.rs WeBER Upitnik za organizacije civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=506 24.04.2018 | Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=506 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Istraživanje o OCD koje se bave zaštitom životne sredine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=504 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=504 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Istraživanje kolektivnih identiteta i stavova u Srbiji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=505 20.04.2018 | Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=505 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv OCD za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=486 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=486 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnersta (26.2.2018.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=484 20.02.2018 | Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=484 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (6.2.2018.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=479 06.02.2018 | Tue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=479 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (januar 2018.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=474 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=474 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=466 22.12.2017 | Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=466 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni proces povodom izrade AP za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=463 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv OCD za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=460 05.12.2017 | Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=460 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prva finansijska zadužbina za razvoj zajednica u regionu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=453 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=453 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (oktobar 2017.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=450 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=450 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv OCD za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=451 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=451 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv OCD za učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=443 29.09.2017 | Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=443 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa - Niš i Novi Sad http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=440 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=440 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Istraživanje o OCD koje obavljaju privrednu delatnost http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=437 21.09.2017 | Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=437 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o političkim i ekonomskim kriterijumima i evropskim standardima – poziv za dostavljanje pisanih doprinosa godišnjem Izveštaju o Srbiji za 2018. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=442 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=442 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa - Kragujevac http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=435 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=435 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv OCD za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=433 12.09.2017 | Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=433 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u konsultativnom procesu o izmenama i dopunama Uredbe o finansiranju udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=430 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=430 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na promociju NAP-a za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=429 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=429 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (28. avgust 2017. godine) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=428 28.08.2017 | Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=428 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=426 23.08.2017 | Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=426 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (avgust 2017) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=425 07.08.2017 | Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=425 http://www.civilnodrustvo.gov.rs JAVNI POZIV za kandidovanje predstavnika organizacija civilnog društva za učešće u konferenciji „Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=423 03.08.2017 | Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=423 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Upitnik "Prevazilaženje izazova u okviru detaširanih radnika kroz saradnju socijalnih partnera u javnom sektoru" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=422 17.07.2017 | Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=422 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (12.7.2017.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=421 12.07.2017 | Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=421 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (26.6.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=417 26.06.2017 | Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=417 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv OCD za učešće na sastanku: praćenje AP inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu 2016-2017. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=416 12.06.2017 | Mon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=416 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv OCD za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=414 08.06.2017 | Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=414 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Pismo OCD u vezi sa izradom Trećeg nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=415 08.06.2017 | Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=415 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u dijalogu o politici reforme upravljanja javnim finansijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=413 07.06.2017 | Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=413 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Regionalno istraživanje o učešću mladih u donošenju odluka http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=412 06.06.2017 | Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=412 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o izmenama Ustava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=406 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=406 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konferenciju "Gradovi protiv korupcije" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=405 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=405 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Priključite se izazovu - Samo ne autom, 18. maj http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=399 03.05.2017 | Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=399 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za učešće u javnim raspravama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=398 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=398 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Online upitnik - istraživanje potreba socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=395 24.04.2017 | Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=395 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prijavite se za ECOSOC konsultativni status u NVO Komitetu 2017 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=394 21.04.2017 | Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=394 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za učešće u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za primenu Strategije reforme javne uprave http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=392 13.04.2017 | Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=392 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje iskustava: primena Zakona o volontiranju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=388 04.04.2017 | Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=388 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u istraživanju o primeni Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=390 27.03.2017 | Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=390 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=385 14.03.2017 | Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=385 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: Izveštaj o Srbiji i poziv za dostavljanje komentara http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=384 13.03.2017 | Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=384 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (27.2.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=382 27.02.2017 | Mon, 27 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=382 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (21.2.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=380 21.02.2017 | Tue, 21 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=380 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (14.2.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=379 14.02.2017 | Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=379 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za učešće u osnivanju i radu Nacionalnih radnih grupa za praćenje reforme javne uprave http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=378 07.02.2017 | Tue, 07 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=378 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (19.1.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=373 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=373 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u sagledavanju ostvarenosti Nacionalne strategije za mlade u 2015. godini http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=362 05.12.2016 | Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=362 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Istraživanje položaja, potreba i kapaciteta udruženja na teritoriji AP Vojvodine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=365 25.11.2016 | Fri, 25 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=365 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva (23.11.) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=361 23.11.2016 | Wed, 23 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=361 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o nacrtu Lokalne strategije za mlade opštine Prijepolje http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=350 17.10.2016 | Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=350 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na skup "Učešće javnosti u pripremi planova upravljanja rečnim slivovima" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=340 19.09.2016 | Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=340 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: novi pozivi za partnerstva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=333 27.07.2016 | Wed, 27 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=333 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: aktuelni pozivi za partnerstva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=328 07.07.2016 | Thu, 07 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=328 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće predstavnika omladinskih organizacija na projektu „Enhancing regional connectivity among Serbian and Albanian youth“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=325 15.06.2016 | Wed, 15 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=325 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: Pozivi za partnerstva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=323 13.06.2016 | Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=323 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prosveta: Radna grupa za izmenu nastavnog plana iz informatike http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=310 17.04.2016 | Sun, 17 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=310 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane/ke: Poziv iz Letonije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=307 29.02.2016 | Mon, 29 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=307 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane/ke: Novi pozivi za partnerstva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=304 17.02.2016 | Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=304 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Potrebni partneri iz Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=305 17.02.2016 | Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=305 http://www.civilnodrustvo.gov.rs JAZAS: Korišćenje poslovnog prostora http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=298 22.01.2016 | Fri, 22 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv.39.html?invitationId=298 http://www.civilnodrustvo.gov.rs