Office for Cooperation with Civil Society RSS Public debates http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417195404 20210417195404 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Konsultacije o Nacrtu zakona o digitalnoj imovini http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=720 20.10.2020 | Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=720 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara: INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=710 04.08.2020 | Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=710 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv organizacijama civilnog društva da izraze interesovanje za učešće u programima jačanja kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=701 10.06.2020 | Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=701 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: konsultativni sastanci u izradi novog Akcionog plana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=700 05.06.2020 | Fri, 05 Jun 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=700 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Nacrtu izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=693 21.04.2020 | Tue, 21 Apr 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=693 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public debate on the proposal of the action plan for the implementation of the program for "E-PAPER" for the period 2020-2021 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=689 26.02.2020 | Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=689 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa akcionim planom http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=678 30.12.2019 | Mon, 30 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=678 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Predloga strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=679 30.12.2019 | Mon, 30 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=679 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma od 2020. do 2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=676 27.12.2019 | Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=676 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u RS za period od 2020-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=672 09.12.2019 | Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=672 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2019-2025. godine sa akcionim planom za period 2019-2022. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=669 04.12.2019 | Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=669 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2019-2025. godine sa akcionim planom za period 2019-2022. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=670 03.12.2019 | Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=670 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=666 28.11.2019 | Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=666 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o predlogu strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=665 27.11.2019 | Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=665 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=663 13.11.2019 | Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=663 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o aktima i propisima za unapređenje izbornog procesa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=658 01.11.2019 | Fri, 01 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=658 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o aktima i propisima za unapređenje izbornog procesa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=655 29.10.2019 | Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=655 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=654 28.10.2019 | Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=654 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o aktima i propisima za unapređenje izbornog procesa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=648 25.10.2019 | Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=648 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o aktima i propisima za unapređenje izbornog procesa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=647 24.10.2019 | Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=647 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u javnim konsultacijama u okviru programiranja novog programskog perioda IPA programa prekogranične saradnje između Rumunije i Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=651 21.10.2019 | Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=651 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=646 14.10.2019 | Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=646 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=644 08.10.2019 | Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=644 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=645 07.10.2019 | Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=645 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite potrošača za period 2019-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=642 02.10.2019 | Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=642 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period 2019- 2023. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=643 02.10.2019 | Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=643 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020. - 2022. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=639 16.09.2019 | Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=639 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=636 05.09.2019 | Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=636 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o računovodstvu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=633 13.08.2019 | Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=633 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o reviziji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=634 13.08.2019 | Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=634 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=635 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=635 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu programa za retke bolesti u Republici Srbiji za period 2020 ‒2022. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=624 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=624 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2019-2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=625 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=625 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za 2019. i 2020. godinu za primenu Strategije socijalnog uključivanja Roma i Romkinja za period 2016-2025. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=626 02.08.2019 | Fri, 02 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=626 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli državne pomoći http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=627 02.08.2019 | Fri, 02 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=627 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropska banka za obnovu i razvoj: konsultacije o Nacrtu strategije za sektor saobraćaja 2019-2024. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=620 16.07.2019 | Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=620 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=619 11.07.2019 | Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=619 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj karti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=616 24.06.2019 | Mon, 24 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=616 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Radnom tekstu Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2019-2025. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=579 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=579 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=612 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=612 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=606 30.05.2019 | Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=606 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=605 28.05.2019 | Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=605 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=602 13.05.2019 | Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=602 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona političkim partijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=601 08.05.2019 | Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=601 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Strategiji socijalne zaštite 2019-2025. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=597 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=597 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=594 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD na treći sastanak Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=588 13.03.2019 | Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=588 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o NAP za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2019-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=581 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=581 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na okruglim stolovima u okviru javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=577 14.02.2019 | Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=577 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije: Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=571 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=571 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=561 http://www.civilnodrustvo.gov.rs NAJAVA: Finalne konsultacije povodom izrade AP Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=558 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=554 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=554 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=556 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=556 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za dostavljanje komentara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji AP Partnerstva za otvorenu upravu za 2016-2017. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=550 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=546 05.10.2018 | Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=546 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na nacionalnom slušanju Dunavske strategije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=547 03.10.2018 | Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=547 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=533 03.08.2018 | Fri, 03 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=533 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti (do 5. avgusta 2018. godine) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=529 20.07.2018 | Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=529 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama za period od 2018. do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=526 10.07.2018 | Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=526 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=528 05.07.2018 | Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=528 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=523 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=523 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u istraživanju o učešću javnosti u postupku kreiranja propisa i javnih politika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=518 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=509 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=509 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina - okrugli sto u Beogradu 16.4.2018. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=500 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=500 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Open Call for contributions via Online Consultations Process and for participation in the Working Groups Meeting in Vienna http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=498 04.04.2018 | Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=498 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za OCD: konsultativni sastanak povodom izrade AP Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=497 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=497 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=496 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=496 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o lobiranju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=495 23.03.2018 | Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=495 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava: izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=494 22.03.2018 | Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=494 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=489 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=489 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=483 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=483 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=477 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=477 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=476 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=476 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Studentska unija Srbije: poziv na javne diskusije o Nacrtu zakona o studentskom organizovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=472 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=472 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=490 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o EU fondovima u novoj finansijskoj perspektivi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=470 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=470 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava: Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. (nacrt) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=469 05.01.2018 | Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=469 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni proces povodom izrade AP za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=463 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=462 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=462 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uredba o finansiranju OCD: javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=461 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o izmenama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=459 28.11.2017 | Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=459 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava: Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=456 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=456 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Ustavu (pravosuđe): poziv na šesti okrugli sto http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=455 08.11.2017 | Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=455 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Privremeni godišnji izveštaj – samoprocena o implementaciji AP POU 2016-2017. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=446 17.10.2017 | Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=446 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa - Niš i Novi Sad http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=440 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=440 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa - Kragujevac http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=435 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=435 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o železnici, Nacrtu zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju i Nacrtu zakona o interoperabilnosti železničkog sistema http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=431 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=431 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Call for participation in consultative process regarding the Decree on financing civiln society activities http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=430 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=430 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o putevima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=427 21.08.2017 | Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=427 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o izmenama Ustava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=406 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=406 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=408 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=408 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=409 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=409 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prosvetnoj inspekciji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=410 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=410 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava: Predlog Uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=402 03.05.2017 | Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=402 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za učešće u javnim raspravama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=398 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=398 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije: evaluacija programa ''Evropa za građane i građanke'' 2014-2020 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=391 03.04.2017 | Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=391 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na nacionalno slušanje Dunavske strategije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=386 14.03.2017 | Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=386 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: Izveštaj o Srbiji i poziv za dostavljanje komentara http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=384 13.03.2017 | Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=384 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Europe for Citizens Programme evaluation – public consultations http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=372 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=372 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacrt poglavlja 4 Prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019. – komentari i sugestije do 23. januara 2017. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=370 16.01.2017 | Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=370 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=371 16.01.2017 | Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=371 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o državnoj upravi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=368 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=368 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=369 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=369 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o primeni ljudskih ćelija i tkiva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=366 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=366 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=367 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=367 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o nacrtima Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=356 16.11.2016 | Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=356 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu strategije intelektualne svojine za period od 2016-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=358 16.11.2016 | Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=358 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=357 15.11.2016 | Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=357 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Preliminarnoj listi prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=352 18.10.2016 | Tue, 18 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=352 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o nacrtu Lokalne strategije za mlade opštine Prijepolje http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=350 17.10.2016 | Mon, 17 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=350 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o predlogu strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=348 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=348 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017-2021. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=343 27.09.2016 | Tue, 27 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=343 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=338 15.09.2016 | Thu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=338 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za dostavljanje komentara o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu 2016-2017. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=334 01.08.2016 | Mon, 01 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=334 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara i sugestija na nacrt Izveštaja Republike Srbije o primeni UNESKO Konvencije i Preporuka protiv diskriminacije u obrazovanju za period 2012-2015. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=319 01.06.2016 | Wed, 01 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=319 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezolucija 1325, NAP: poziv za učešće na konsultativnom sastanku u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=318 26.05.2016 | Thu, 26 May 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=318 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izrada Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=316 17.05.2016 | Tue, 17 May 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=316 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Onlajn konsultacije o Rezoluciji 1325 UN - Žene, mir i bezbednost http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=306 17.02.2016 | Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=306 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ministarstvo zdravlja: Javne rasprave http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=299 11.02.2016 | Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=299 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacrt zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=301 10.02.2016 | Wed, 10 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=301 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacrt zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=294 22.01.2016 | Fri, 22 Jan 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=294 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacrt zakona o javnim preduzećima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=293 30.12.2015 | Wed, 30 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=293 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public call for a public debate: Draft of the Strategy for social inclusion of Roma in the Republic of Serbia (2015 - 2025) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=291 17.12.2015 | Thu, 17 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=291 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=286 30.11.2015 | Mon, 30 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=286 http://www.civilnodrustvo.gov.rs The bill on public administration wages http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=279 21.11.2015 | Sat, 21 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=279 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Učešće u osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=284 15.11.2015 | Sun, 15 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=284 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Regulatory Reform Strategy Draft http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=273 21.10.2015 | Wed, 21 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=273 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public debate on electicity production regulations http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=271 19.10.2015 | Mon, 19 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=271 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Danub Strategy: National Hearing http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=276 15.10.2015 | Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=276 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public debate on the Metrology law draft http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=275 09.10.2015 | Fri, 09 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=275 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public debate on the Law on Cooperatives draft http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=265 07.09.2015 | Mon, 07 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=265 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public consultation on National Strategy in Niš http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=263 04.08.2015 | Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=263 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public consultation on National Strategy in Novi Sad http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=262 30.07.2015 | Thu, 30 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=262 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public consultation on National Strategy in Belgrade http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=261 28.07.2015 | Tue, 28 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=261 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o policiji i Nacrtu zakona o evidencijama i obradi podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=1 26.03.2015 | Thu, 26 Mar 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=1 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na skupu povodom predstojećih izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=122 10.02.2015 | Tue, 10 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=122 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Zakonu o oglašavanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=86 15.01.2015 | Thu, 15 Jan 2015 12:50:02 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=86 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta za period 2015-2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=85 14.01.2015 | Wed, 14 Jan 2015 13:13:21 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=85 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=83 28.11.2014 | Fri, 28 Nov 2014 13:47:52 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=83 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o železnici i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=82 17.11.2014 | Mon, 17 Nov 2014 08:45:22 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=82 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=81 12.11.2014 | Wed, 12 Nov 2014 11:07:12 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=81 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacionalnoj strategiji za mlade za period od 2015. do 2025. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=80 12.11.2014 | Wed, 12 Nov 2014 10:54:50 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=80 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Onlajn konsultacije o Strategiji otvorene do 1. 12. 2014. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=150 10.11.2014 | Mon, 10 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=150 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o nacrtu mera drugog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=152 03.11.2014 | Mon, 03 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=152 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=148 24.10.2014 | Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=148 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv organizacijama za davanje komentara na akcioni plan za poglavlje 23 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=156 26.09.2014 | Fri, 26 Sep 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=156 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u konsultacijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=162 15.09.2014 | Mon, 15 Sep 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=162 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o proceni uticaja prekogranične i transnacionalne saradnje na životnu sredinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=79 22.08.2014 | Fri, 22 Aug 2014 15:35:47 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=79 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv civilnom društvu za slanje komentara na izmene i dopune podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=169 19.08.2014 | Tue, 19 Aug 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=169 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o vazdušnom saobraćaju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=78 13.08.2014 | Wed, 13 Aug 2014 13:29:19 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=78 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i komunalnoj policiji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=77 04.08.2014 | Mon, 04 Aug 2014 15:19:29 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=77 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv civilnom društvu za učestvovanje u pripremi Akcionog plana za poglavlje 23 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=171 30.07.2014 | Wed, 30 Jul 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=171 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=76 29.07.2014 | Tue, 29 Jul 2014 11:10:24 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=76 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=174 27.06.2014 | Fri, 27 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=174 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=175 26.06.2014 | Thu, 26 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=175 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv Ministarstva pravde i državne uprave za dostavljanje predloga u vezi sa Partnerstvom za otvorenu upravu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=103 17.04.2014 | Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=103 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za sprovođenje strategije prevencije i zaštite od diskriminacije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=69 10.04.2014 | Thu, 10 Apr 2014 15:29:35 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=69 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije povodom izrade programa reformi politika zapošljavanja i socijalne politike http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=183 20.03.2014 | Thu, 20 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=183 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne rasprave Ministarstva odbrane http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=66 11.02.2014 | Tue, 11 Feb 2014 11:15:40 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=66 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=60 17.12.2013 | Tue, 17 Dec 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=60 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine uputilo javni poziv za konsultativni sastanak http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=189 08.11.2013 | Fri, 08 Nov 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=189 http://www.civilnodrustvo.gov.rs U toku su tri javne rasprave Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine životne http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=55 01.11.2013 | Fri, 01 Nov 2013 11:59:47 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=55 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava Ministarstva kulture i informisanja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=53 14.10.2013 | Mon, 14 Oct 2013 15:09:36 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=53 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv Kancelarije za učešće na okruglom stolu „Predstavljanje Smernica za učešće zainteresovane javnosti u postupcima donošenja propisa i akata“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=196 24.09.2013 | Tue, 24 Sep 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=196 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public Call for Submitting Comments http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=51 23.09.2013 | Mon, 23 Sep 2013 11:07:04 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=51 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=49 21.08.2013 | Wed, 21 Aug 2013 10:31:58 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=49 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=48 21.08.2013 | Wed, 21 Aug 2013 10:18:44 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=48 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Objavljeni Nacrti Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnim medijskim servisima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=47 08.08.2013 | Thu, 08 Aug 2013 15:28:06 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=47 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljen Nacrt plana komunikacije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=46 06.08.2013 | Tue, 06 Aug 2013 13:20:12 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=46 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za dostavljanje mišljenja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=204 28.07.2013 | Sun, 28 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=204 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=45 16.07.2013 | Tue, 16 Jul 2013 10:24:07 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=45 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara o principima i načinima podrške EU civilnom društvu za period 2014-2020 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=206 05.07.2013 | Fri, 05 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=206 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Smernicama za unapređenje IKT-a u obrazovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=208 11.06.2013 | Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=208 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o nacrtu Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=209 11.06.2013 | Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=209 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za Sedmi evropski pravni i politički forum http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=210 11.06.2013 | Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=210 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o upotrebi znakovnog jezika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=211 07.06.2013 | Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=211 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara o principima i načinima podrške EU civilnom društvu za period 2014-2020 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=216 17.05.2013 | Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=216 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Akcionom planu za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=37 20.03.2013 | Wed, 20 Mar 2013 13:58:37 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=37 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na dostavljanje komentara http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=36 05.03.2013 | Tue, 05 Mar 2013 10:02:08 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=36 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu strategije zaštite potrošača za period 2013-2018. godina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=223 04.03.2013 | Mon, 04 Mar 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=223 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=34 27.02.2013 | Wed, 27 Feb 2013 16:12:31 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=34 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara na nacrt Nacionalne strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=224 26.02.2013 | Tue, 26 Feb 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=224 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara na tekst Nacrta zakona o okupljanju građana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=32 22.02.2013 | Fri, 22 Feb 2013 15:40:36 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=32 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara na Radnu verzija Predloga pravilnika o tehničkim standardima pristupačnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=30 08.02.2013 | Fri, 08 Feb 2013 10:32:33 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=30 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Srbija kakvu želim - poziv na konsultacije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=227 29.01.2013 | Tue, 29 Jan 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=227 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv organizacijama civilnog društva za uAčestvovanje u procesu konsultacija za februarski javni poziv Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu 2011-13 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=228 28.12.2012 | Fri, 28 Dec 2012 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=228 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Dostavite svoje komentare Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=27 24.12.2012 | Mon, 24 Dec 2012 16:03:27 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=27 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=232 07.12.2012 | Fri, 07 Dec 2012 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=232 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o Nacrtu akcionog plana za razvoj elektronskih komunikacija 2012-2014 godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=24 16.11.2012 | Fri, 16 Nov 2012 12:25:50 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=24 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Send comments on the legislation draft! http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=23 29.10.2012 | Mon, 29 Oct 2012 13:24:25 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=23 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava – predlog izmena Poslovnika Vlade Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=242 02.09.2012 | Sun, 02 Sep 2012 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=242 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje komentara na studiju opcija za uspostavljanje Fonda za socijalno uključivanje u Republici Srbiji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=21 31.07.2012 | Tue, 31 Jul 2012 15:34:32 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=21 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv organizacijama civilnog društva - Učestvujte u konsultacijama! http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=245 25.06.2012 | Mon, 25 Jun 2012 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=245 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Regionalna konferencija „Partnerstvo za promenu: civilno društvo i vladine institucije Zapadnog Balkana i Turske“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=250 07.03.2012 | Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=250 http://www.civilnodrustvo.gov.rs