Office for Cooperation with Civil Society RSS Meetings http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417204939 20210417204939 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description POZIV ZA DOSTAVLjANjE KOMENTARA I UČEŠĆE U RADIONICI u okviru projekta„Modaliteti za podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja od strane ugovornih strana Energetske zajednice“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=717 05.10.2020 | Mon, 05 Oct 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=717 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Invitation to a consultative meeting: Compensation Fund for VAT refunds to organizations dealing with humanitarian work http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=706 15.07.2020 | Wed, 15 Jul 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=706 http://www.civilnodrustvo.gov.rs JAVNI POZIV za kandidovanje predstavnika organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i predstavnika kulturnih, obrazovnih i naučnih institucija za učešće na online radionici regionalnog umrežavanja „Connecting Neighbors 2020“ u okviru EU pr http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=705 13.07.2020 | Mon, 13 Jul 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=705 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Call for participants: Emergency Response to COVID-19 – Regional Online Meet-up on Practices, Lessons and Needs of Civil Society http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=696 22.05.2020 | Fri, 22 May 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=696 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sektorski sastanak "Sprečavanje širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=668 06.12.2019 | Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=668 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropska banka za obnovu i razvoj: konsultacije o Nacrtu strategije za sektor saobraćaja 2019-2024. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=620 16.07.2019 | Tue, 16 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=620 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma: predstavljanje Smernica i Tipologija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=615 28.06.2019 | Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=615 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na peti Resurs kafe u Kragujevcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=614 18.06.2019 | Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=614 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Radnom tekstu Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2019-2025. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=579 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=579 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=612 14.06.2019 | Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=612 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=605 28.05.2019 | Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=605 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=602 13.05.2019 | Mon, 13 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=602 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Strategiji socijalne zaštite 2019-2025. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=597 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=597 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=594 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD na treći sastanak Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=588 13.03.2019 | Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=588 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o NAP za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2019-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=581 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=581 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće na regionalnoj konferenciji „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ u okviru EU programa “Evropa za građane i građanke“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=580 26.02.2019 | Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=580 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=578 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=578 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Informativne sesije o pozivu za podnošenje predloga projekata organizacija civilnog društva i kancelarija za mlade http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=576 07.02.2019 | Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=576 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljanje Programa "Evropa za građane i građanke" u Bujanovcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=574 05.02.2019 | Tue, 05 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=574 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv: prezentacija prvog poziva u 2019. godini u okviru Programa "Evropa za građane i građanke" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=567 31.12.2018 | Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=567 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sektorski sastanak: Sprečavanje širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=562 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=561 http://www.civilnodrustvo.gov.rs NAJAVA: Finalne konsultacije povodom izrade AP Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=558 13.11.2018 | Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=558 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na okruglom stolu: "Transparentno finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=557 09.11.2018 | Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=557 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropski projekti - od ideje do realizacije (Evropa za građane i građanke i Kreativna Evropa u Užicu) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=555 06.11.2018 | Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=555 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=554 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=554 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=556 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=556 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na skupu "Predstavljanje nacionalne Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavnicima OCD" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=549 19.10.2018 | Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=549 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljanje Programa "Evropa za građane i građanke" u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=548 15.10.2018 | Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=548 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=546 05.10.2018 | Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=546 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na nacionalnom slušanju Dunavske strategije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=547 03.10.2018 | Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=547 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanci u okviru pripreme AP POU 2018 - 2020. godine u Nišu i Šapcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=545 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Otvorene prijave za OCD za učešće u konferenciji „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=530 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=530 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u istraživanju o učešću javnosti u postupku kreiranja propisa i javnih politika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=518 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na skupovima: "Zloupotreba organizacija civilnog društva u svrhu finansiranja terorizma - rizici i izazovi" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=508 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=508 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=509 26.04.2018 | Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=509 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Drugi sastanak dijaloga o politici reforme upravljanja javnim finansijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=507 17.04.2018 | Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=507 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina - okrugli sto u Beogradu 16.4.2018. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=500 05.04.2018 | Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=500 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za OCD: konsultativni sastanak povodom izrade AP Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=497 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=497 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava: izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=494 22.03.2018 | Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=494 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=489 14.03.2018 | Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=489 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konsultativni sastanak o izmenama propisa iz oblasti korporativnog računovodstva i zakonske revizije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=482 19.02.2018 | Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=482 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Studentska unija Srbije: poziv na javne diskusije o Nacrtu zakona o studentskom organizovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=472 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=472 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=490 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na radionicu „Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=467 03.01.2018 | Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=467 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=464 14.12.2017 | Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=464 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni proces povodom izrade AP za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=463 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uredba o finansiranju OCD: javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=461 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o izmenama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=459 28.11.2017 | Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=459 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Ustavu (pravosuđe): poziv na šesti okrugli sto http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=455 08.11.2017 | Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=455 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ekonomske aktivnosti civilnog društva u Srbiji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=454 02.11.2017 | Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=454 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Radionica u vezi sa predstojećim izmenama pravnog okvira Zaštitnika građana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=441 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=441 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa - Niš i Novi Sad http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=440 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=440 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanak „Otvorena uprava - dostignuća i izazovi" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=434 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=434 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa - Kragujevac http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=435 14.09.2017 | Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=435 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o železnici, Nacrtu zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju i Nacrtu zakona o interoperabilnosti železničkog sistema http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=431 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=431 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Call for Participation in Presentation of Bilingual National Action Plan for Implementation of UN SC Resolution „Woman, Peace and security“ in the Republic of Serbia (2017-2020) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=429 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=429 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u dijalogu o politici reforme upravljanja javnim finansijama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=413 07.06.2017 | Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=413 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na Sajmu organizacija civilnog društva u Zaječaru http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=411 31.05.2017 | Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=411 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljanje programa Evropa za građane i građanke u Raški http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=407 22.05.2017 | Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=407 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=408 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=408 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=409 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=409 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o prosvetnoj inspekciji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=410 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=410 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za OCD za učešće u javnim raspravama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=398 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=398 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na panel diskusiju "Žene, mir, bezbednost: a šta ti misliš" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=389 06.04.2017 | Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=389 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u predstavljanju Programa "Evropa za građane i građanke" u Zrenjaninu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=387 17.03.2017 | Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=387 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Kultura sećanja kao deo evropskih vrednosti: Učešće Srbije u programu Evropa za građane i građanke http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=376 26.01.2017 | Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=376 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sektorski sastanak u oblasti prevencije narkomanije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=375 24.01.2017 | Tue, 24 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=375 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na Info dane o prikupljanju sredstava iz EU i međunarodnih fondova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=374 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=374 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=371 16.01.2017 | Mon, 16 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=371 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o državnoj upravi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=368 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=368 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=369 12.12.2016 | Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=369 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o primeni ljudskih ćelija i tkiva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=366 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=366 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=367 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=367 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u nacionalnoj konferenciji na temu medijske pismenosti i obrazovanja za novinare http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=364 06.12.2016 | Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=364 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za okrugli sto na temu „Transparentnost i učešće javnosti u zakonodavnom procesu i procesu kreiranja javnih politika" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=360 17.11.2016 | Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=360 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o nacrtima Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=356 16.11.2016 | Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=356 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=357 15.11.2016 | Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=357 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Serbian Visions 2016: poziv za učešće u multikongresu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=353 19.10.2016 | Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=353 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na dvodnevnoj radionici o izazovima i ulozi civilnog društva u procesu reforme javne uprave http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=345 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=345 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o predlogu strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=348 10.10.2016 | Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=348 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017-2021. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=343 27.09.2016 | Tue, 27 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=343 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konferenciju o toleranciji i različitosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=342 26.09.2016 | Mon, 26 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=342 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na skup "Učešće javnosti u pripremi planova upravljanja rečnim slivovima" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=340 19.09.2016 | Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=340 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na Sajmu organizacija civilnog društva u Požegi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=341 13.09.2016 | Tue, 13 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=341 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu: javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=336 10.08.2016 | Wed, 10 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=336 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu: javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=335 04.08.2016 | Thu, 04 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=335 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu: javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=332 21.07.2016 | Thu, 21 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=332 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije u okviru novog Programa teritorijalne saradnje Srbija - Makedonija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=331 18.07.2016 | Mon, 18 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=331 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prezentacije programa "Evropa za građane i građanke" u Kraljevu i Tutinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=330 13.07.2016 | Wed, 13 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=330 http://www.civilnodrustvo.gov.rs TACSO: sastanak povodom izmena i dopuna Građanskog zakonika u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=327 24.06.2016 | Fri, 24 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=327 http://www.civilnodrustvo.gov.rs TACSO: Poziv na sastanak povodom izmena i dopuna Građanskog zakonika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=326 20.06.2016 | Mon, 20 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=326 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezolucija 1325, NAP: poziv za učešće na konsultativnom sastanku u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=318 26.05.2016 | Thu, 26 May 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=318 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Open Government Partnership: Consultations with Civil Society http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=302 19.02.2016 | Fri, 19 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=302 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Europe for Citizens: Info session in Smederevo http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=288 16.11.2015 | Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=288 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Učešće u osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=284 15.11.2015 | Sun, 15 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=284 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Negotiation Chapter 31 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=281 30.10.2015 | Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=281 http://www.civilnodrustvo.gov.rs The founding meeting of the Network for Health SCTM http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=267 22.09.2015 | Tue, 22 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=267 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Fight against corruption http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=270 17.09.2015 | Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=270 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Consultative process announced http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=266 16.09.2015 | Wed, 16 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=266 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Open Government Partnership -Midterm Evaluation http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=269 15.09.2015 | Tue, 15 Sep 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=269 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Consultative meeting with civil society organizations http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=260 22.07.2015 | Wed, 22 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=260 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak o Strategiji u oblasti rodne ravnopravnoti i Nacrtu Zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=259 17.07.2015 | Fri, 17 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=259 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak povodom izrade Nacionalne strategije u oblasti rodne ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=258 15.07.2015 | Wed, 15 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=258 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlja 14 i 21 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=91 18.05.2015 | Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=91 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konsultacije povodom Zakona o dobrorbiti životinja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=92 11.05.2015 | Mon, 11 May 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=92 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na kosultacije povodom Zakona o opštem upravnom postupku http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=93 27.04.2015 | Mon, 27 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=93 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za sastanke radi upoznavanja predstavnika civilnog društva sa detaljima bilateralnih skrininga za Pregovaračka poglavlja 9, 16, 17 i 33 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=90 21.04.2015 | Tue, 21 Apr 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=90 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv UNOPS-a za OCD koje se bave pitanjima Roma na teritoriji Beograda http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=118 05.03.2015 | Thu, 05 Mar 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=118 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv Ambasade Kraljevine Norveške http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=120 25.02.2015 | Wed, 25 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=120 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 8 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=121 11.02.2015 | Wed, 11 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=121 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 1 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=123 11.02.2015 | Wed, 11 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=123 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 22 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=119 03.02.2015 | Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=119 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv ambasade norveške organizacijama civilnog društva za skup u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=125 30.01.2015 | Fri, 30 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=125 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za Poglavlje 33 – Finansijska i budžetska pitanja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=127 27.01.2015 | Tue, 27 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=127 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv Norveške ambasade organizacijama civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=126 23.01.2015 | Fri, 23 Jan 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=126 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 7 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=129 29.12.2014 | Mon, 29 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=129 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 29 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=130 29.12.2014 | Mon, 29 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=130 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 25 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=132 26.12.2014 | Fri, 26 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=132 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 18 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=133 24.12.2014 | Wed, 24 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=133 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 27 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=131 22.12.2014 | Mon, 22 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=131 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Peti sastanak o upisu matične knjige rođenih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=134 16.12.2014 | Tue, 16 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=134 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 20 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=135 05.12.2014 | Fri, 05 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=135 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlja 12 i 13 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=136 04.12.2014 | Thu, 04 Dec 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=136 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na stanak radi upoznavanja sa detaljima bilateralnih skrininga za Pregovaračka poglavlja 30 i 31 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=146 28.11.2014 | Fri, 28 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=146 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Četvrti sastanak o upisu u matične knjige rođenih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=138 27.11.2014 | Thu, 27 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=138 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Treći sastanak o upisu u matične knjige rođenih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=144 27.11.2014 | Thu, 27 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=144 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Drugi sastanak o upisu u matične knjige rođenih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=143 20.11.2014 | Thu, 20 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=143 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak posvećen koordinaciji OCD u borbi protiv korupcije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=145 19.11.2014 | Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=145 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sastanci povodom novosti u oblasti upisa pripadnika romske zajednice u matične knjige rođenih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=153 24.10.2014 | Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=153 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 15 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=155 21.10.2014 | Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=155 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konsultativni sastanak o Partnerstvu za otvorenu upravu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=176 17.06.2014 | Tue, 17 Jun 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=176 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za praćenje eksplanatornog analitičkog pregleda za Poglavlje 8 – Politika konkurencije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=97 27.03.2014 | Thu, 27 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=97 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za praćenje eksplanatornog analitičkog pregleda za Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=98 27.03.2014 | Thu, 27 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=98 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za poglavlje 29 – Carinska unija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=94 11.03.2014 | Tue, 11 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=94 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za poglavlje 5 - Javne nabavke http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=95 10.03.2014 | Mon, 10 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=95 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za poglavlje 11 - poljoprivreda i ruralni razvoj http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=96 06.03.2014 | Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=96 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za Konsultativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=110 22.01.2014 | Wed, 22 Jan 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=110 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za konsultativni sastanak sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=114 14.01.2014 | Tue, 14 Jan 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=114 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine poziva organizacije civilnog društva na konsultativni sastanak http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=193 09.10.2013 | Wed, 09 Oct 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=193 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sastanak UNHCR-a i civilnog društva „Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih i pribavljanja ličnih dokumenata” u Kragujevcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=194 04.10.2013 | Fri, 04 Oct 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=194 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na konsultativnom sastanku sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=205 15.07.2013 | Mon, 15 Jul 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=205 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za informativni sastanak u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=217 13.05.2013 | Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=217 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na informativni sastanak povodom EU programa „Evropa za građane i građanke“ u Novom Pazaru http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=218 13.05.2013 | Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=218 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na predstavljanje programa „Evropa za građane i građanke“ u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=219 07.05.2013 | Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=219 http://www.civilnodrustvo.gov.rs