Office for Cooperation with Civil Society RSS EU Negotiating Process http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417201513 20210417201513 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Konsultacije: Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=571 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=571 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Call for Written Contributions to the Serbia 2019 Annual Report – Political, Economic Criteria and European Standards Consultations http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=551 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=551 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu zakona o lobiranju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=495 23.03.2018 | Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=495 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=476 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=476 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=490 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=490 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o političkim i ekonomskim kriterijumima i evropskim standardima – poziv za dostavljanje pisanih doprinosa godišnjem Izveštaju o Srbiji za 2018. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=442 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=442 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o izmenama Ustava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=406 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=406 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konferenciju "Gradovi protiv korupcije" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=405 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=405 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konferenciju „Istraživanja i inovacije u procesu pristupanja Srbije EU i u praktičnoj realizaciji“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=349 11.10.2016 | Tue, 11 Oct 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=349 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konferenciju ''Zaštita migranata i izbeglica od diskriminacije u kontekstu evropskih integracija'' http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=317 18.05.2016 | Wed, 18 May 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=317 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Negotiation Chapter 31 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=281 30.10.2015 | Fri, 30 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=281 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za praćenje eksplanatornog skrininga za poglavlje 4 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=159 25.09.2014 | Thu, 25 Sep 2014 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=159 http://www.civilnodrustvo.gov.rs