Office for Cooperation with Civil Society RSS Transparent Financing http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417210844 20210417210844 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Poziv na međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ 2018 "Uloga finansijskog i nefinansijskog izveštavanja u odgovornom poslovanju" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=559 27.11.2018 | Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=559 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na okruglom stolu: "Transparentno finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=557 09.11.2018 | Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=557 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za organe javne uprave: sedam seminara na temu transparentnog finansiranja OCD iz javnih sredstava, monitoringa i evaluacije programa i projekata http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=468 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uredba o finansiranju OCD: javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=461 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=461 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na trening za organizacije civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=396 24.04.2017 | Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=396 http://www.civilnodrustvo.gov.rs