Office for Cooperation with Civil Society RSS Enabling Environment http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417195942 20210417195942 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Poziv na obuku: Saradnja lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva u razvoju lokalne zajednice (Novi Sad) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=690 03.03.2020 | Tue, 03 Mar 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=690 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na obuku: Saradnja lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva u razvoju lokalne zajednice (Novi Pazar) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=686 21.02.2020 | Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=686 http://www.civilnodrustvo.gov.rs А call for voluntary blood donation http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=687 21.02.2020 | Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=687 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na obuku: „Saradnja lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva u razvoju lokalne zajednice" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=683 19.02.2020 | Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=683 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv OCD za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Strategije reforme javne uprave nakon 2021. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=632 12.08.2019 | Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=632 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Jавни позив: kandidovanje člana/članice Radne i Ekspertske grupe za izradu nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima 2020-2025. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=628 05.08.2019 | Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=628 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građane na Forumu Kreativna Evropa: Relacije, moć kulturne saradnje http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=598 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=598 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=594 15.04.2019 | Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=594 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nova faza Resurs centra Građanskih inicijativa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=575 08.02.2019 | Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=575 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije: Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=571 24.01.2019 | Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=571 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sektorski sastanak: Sprečavanje širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=562 05.12.2018 | Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=562 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=561 28.11.2018 | Wed, 28 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=561 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za dostavljanje komentara na Konačni izveštaj – samoprocenu o implementaciji AP Partnerstva za otvorenu upravu za 2016-2017. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=550 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=550 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanci u okviru pripreme AP POU 2018 - 2020. godine u Nišu i Šapcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=545 02.10.2018 | Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=545 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv OCD za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=525 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=525 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv OCD za dostavljanje priloga za potrebe izveštavanja Republike Srbiji o primeni Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=520 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=520 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv OCD za predlaganje kandidata za članstvo u Upravnom odboru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=521 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=521 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javni poziv za predlaganje kandidata iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JCC) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=522 15.06.2018 | Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=522 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u istraživanju o učešću javnosti u postupku kreiranja propisa i javnih politika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=518 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=518 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na konsultativni sastanak o izmenama propisa iz oblasti korporativnog računovodstva i zakonske revizije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=482 19.02.2018 | Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=482 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje kandidatura za članove Ekspertskog saveta za zakonodavstvo o NVO http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=480 12.02.2018 | Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=480 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=477 05.02.2018 | Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=477 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za organe javne uprave: sedam seminara na temu transparentnog finansiranja OCD iz javnih sredstava, monitoringa i evaluacije programa i projekata http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=468 18.12.2017 | Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=468 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=464 14.12.2017 | Thu, 14 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=464 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni proces povodom izrade AP za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=463 13.12.2017 | Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=463 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obuke za OCD za primenu Smernica za uključivanje OCD u proces donošenja propisa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=444 09.10.2017 | Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=444 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Istraživanje o OCD koje obavljaju privrednu delatnost http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=437 21.09.2017 | Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=437 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za popunjavanje upitnika Fondacije Jelena Šantić http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=432 04.09.2017 | Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=432 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Call for participation in consultative process regarding the Decree on financing civiln society activities http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=430 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=430 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Online upitnik - istraživanje potreba socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=395 24.04.2017 | Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=395 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv na bazični trening za razvoj civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=393 15.04.2017 | Sat, 15 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=393 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje iskustava: primena Zakona o volontiranju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=388 04.04.2017 | Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=388 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Parnertsvo za otvorenu upravu: kandidatura za člana Radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=290 03.12.2015 | Thu, 03 Dec 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=290 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Presentation of the besaline research http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=282 09.11.2015 | Mon, 09 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=282 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Тrainings for transparent funding from local self-government budgets http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=277 20.10.2015 | Tue, 20 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=277 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public consultation on National Strategy in Niš http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=263 04.08.2015 | Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=263 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public consultation on National Strategy in Novi Sad http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=262 30.07.2015 | Thu, 30 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=262 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Public consultation on National Strategy in Belgrade http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=261 28.07.2015 | Tue, 28 Jul 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/open-call/open-call.213.html?invitationId=261 http://www.civilnodrustvo.gov.rs