Office for Cooperation with Civil Society RSS Civilno društvo http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20181117002357 20181117002357 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=997 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=997 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prezentacija Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=998 02.11.2018 | Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=998 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prezentovan rad Kancelarije i Program "Evropa za građane i građanke" u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=996 31.10.2018 | Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=996 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Odluka o odabiru projekata (ekonomsko osnaživanje žena) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=993 25.10.2018 | Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=993 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sedmi sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva EU-Srbija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=995 24.10.2018 | Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=995 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konačna lista rangiranih projekata na temu ekonomskog osnaživanja žena na selu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=990 22.10.2018 | Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=990 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za dostavljanje pisanih doprinosa godišnjem izveštaju o Srbiji za 2019. – konsultacije o političkim i ekonomskim kriterijumima i evropskim standardima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=994 17.10.2018 | Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=994 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljen Indeks održivosti OCD za 2017. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=989 16.10.2018 | Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=989 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uručeni ugovori o sufinansiranju projekata http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=987 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=987 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanci o AP Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=988 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=988 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Podrška lokalnim organizacijama za jačanje rodne jednakosti i unapređenje položaja samohranih majki na tržištu rada http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=984 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=984 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=986 08.10.2018 | Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=986 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Lista rangiranih projekata: konkurs MRZBSP na temu ekonomskog osnaživanja žena na selu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=983 28.09.2018 | Fri, 28 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=983 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Građani na prvom mestu: održana prva WeBER regionalna konferencija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=992 27.09.2018 | Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=992 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Važno: izmena rokova za podnošenje predloga projekata u okviru EU Programa "Evropa za građane i građanke" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=980 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=980 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=981 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=981 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Zaključak Vlade o usaglašavanju propisa sa Uredbom o finansiranju udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=985 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=985 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana četvrta regionalna konferencija o evropskim integracijama "Move. Link. Engage." http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=978 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=978 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra više nemaju obavezu upotrebe pečata u svom poslovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=979 17.09.2018 | Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=979 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Odobreno 350.000 evra za 26 OCD i tehnička podrška za 16 lokalnih samouprava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=982 15.09.2018 | Sat, 15 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=982 http://www.civilnodrustvo.gov.rs OCD uključene u rad tri Vladina saveta http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=977 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izabrani učesnici konferencije „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=974 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=974 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Međunarodna nedelja civilnog društva 2019. godine u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=975 31.08.2018 | Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=975 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Registracija službenih vozila udruženja bez odlaska u MUP http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=972 16.08.2018 | Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=972 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konačni rezultati: izbor predstavnika OCD za članstvo u Savetu za NOK RS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=971 10.08.2018 | Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=971 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata na konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2018. godini http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=970 06.08.2018 | Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=970 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Zajednički konsultativni odbor (JCC): rezultati glasanja OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=968 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=968 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: Konačni rezultati martovskog poziva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=969 31.07.2018 | Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=969 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Otvorene prijave za OCD za učešće u konferenciji „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=966 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=966 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Odluka o odabiru projekata za sufinansiranje Kancelarije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=967 26.07.2018 | Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=967 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Usvojen Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=973 25.07.2018 | Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=973 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Program Evropa za građane i građanke: objavljeni rezultati martovskog poziva - Mreže gradova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=964 24.07.2018 | Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=964 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati: izbor predstavnika OCD za člana Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija RS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=963 23.07.2018 | Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=963 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Završena javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=962 20.07.2018 | Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=962 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Lista vrednovanja i rangiranja projekata: konkurs za sufinansiranje Kancelarije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=955 17.07.2018 | Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=955 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Srbiji dostupna sredstva iz EU programa za prava, jednakost i državljanstvo http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=960 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=960 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konačni rezultati: izbor OCD za članstvo u UO projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=954 16.07.2018 | Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=954 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Lista kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JSS) - OTVORENO GLASANjE http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=953 13.07.2018 | Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=953 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati: izbor OCD za članstvo u UO projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=952 11.07.2018 | Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=952 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Kancelarija na 40. beogradskom Ignite-u http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=958 09.07.2018 | Mon, 09 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=958 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Produžen rok za prijave: poziv za predlaganje članova iz reda OCD u Zajedničkom konsultativnom odboru (JCC) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=951 02.07.2018 | Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=951 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Program Evropa za građane i građanke: objavljeni rezultati martovskog poziva - Bratimljenje gradova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=947 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=947 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=957 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=957 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan okrugli sto o položaju mladih na Zapadnom Balkanu i Turskoj http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=946 26.06.2018 | Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=946 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Usvojen Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=945 25.06.2018 | Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=945 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Diskusioni forum „Progovori o pregovorima – Pet godina kasnije" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=950 22.06.2018 | Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=950 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Otvoren drugi poziv u okviru programa Evropa za građane i građanke: Bratimljenje gradova i Mreže gradova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=942 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=942 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Upotpunjen pravni okvir za konsultacije sa javnošću u procesu donošenja propisa i utvrđivanja javnih politika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=943 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=943 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Usvojene izmene Zakona o matičnim knjigama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=944 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=944 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prezentacija EU programa „Evropa za građane i građanke“ na Forumu Kreativna Evropa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=956 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=956 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Kancelarija potpisala Sporazum o preuzimanju podataka putem veb servisa od APR-a http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=941 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=941 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sastanak kontakt tačaka za EU program „Evropa za građane i građanke“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=949 13.06.2018 | Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=949 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan trening za jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=939 02.06.2018 | Sat, 02 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=939 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Prvi magazin u Srbiji posvećen problemu neplodnosti "Tvoja šansa da postaneš roditelj" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=936 31.05.2018 | Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=936 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održane javne rasprave o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=961 30.05.2018 | Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=961 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obeleženo pet godina EU Programa „Evropa za građane i građanke“ u Srbiji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=933 25.05.2018 | Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=933 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Instruktivno savetovanje „Obaveze korisnika javnih sredstava i organa udruženja u vezi sa dodelom sredstava za podsticanje programa od javnog značaja“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=940 24.05.2018 | Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=940 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan okrugli sto sa OCD u Nišu na temu zaštite sektora od potencijalnih rizika od zloupotrebe u cilju finansiranja terorizma http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=934 18.05.2018 | Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=934 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ireni Mišović uručena nagrada "Duga" za 2017/18. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=935 17.05.2018 | Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=935 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan okrugli sto sa OCD u Novom Sadu na temu zaštite civilnog društva od rizika od zloupotrebe u cilju finansiranja terorizma http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=932 15.05.2018 | Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=932 http://www.civilnodrustvo.gov.rs "Evropa priča" i otvaranje Nedelje Evrope na Vračaru http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=930 12.05.2018 | Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=930 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Dijalog između vlada i OCD u oblasti borbe protiv droga http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=929 11.05.2018 | Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=929 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Završena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=928 09.05.2018 | Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=928 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poziv za učešće na konferenciji "Ka boljoj Evropi za građane i građanke" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=927 03.05.2018 | Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=927 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Usvojen Zakon o planskom sistemu Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=926 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=926 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljanje EU programa i projekata namenjenih radu sa migrantima u Srbiji http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=948 27.04.2018 | Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=948 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: konsultativni sastanak sa OCD povodom izrade AP 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=931 13.04.2018 | Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=931 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Otvorena uprava i civilno društvo http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=925 11.04.2018 | Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=925 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacionalni dijalog „HIV - Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=923 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=923 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljanje programa „Evropa za građane i građanke“ u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=924 30.03.2018 | Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=924 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obaveza dostavljanja podataka organa javne uprave za Kalendar konkursa od 2019. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=921 21.03.2018 | Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=921 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Vlada usvojila Uredbu o finansiranju projekata i programa udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=920 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=920 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izvod iz Plana rada Vlade za 2018. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=919 15.03.2018 | Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=919 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Kalendar javnih konkursa za 2018. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=917 09.03.2018 | Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=917 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Umanjene članarine u Privrednoj komori Srbije za udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=916 08.03.2018 | Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=916 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati poziva za operativne grantove u okviru programa „Evropa za građane i građanke“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=914 05.03.2018 | Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=914 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: konačna Odluka o izboru OCD u Posebnu međuministarssku radnu grupu za izradu AP 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=912 01.03.2018 | Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=912 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Svetski dan nevladinih organizacija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=915 27.02.2018 | Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=915 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rokovi za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja APR-u http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=911 14.02.2018 | Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=911 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: rezultati javnog poziva za izbor OCD u Posebnu međuministarsku radnu grupu za izradu AP 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=908 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=908 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Strategija za Zapadni Balkan: Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva od krucijalnog značaja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=913 09.02.2018 | Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=913 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana prezentacija Programa Evropa za građane i građanke u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=906 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=906 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Produžen rok javnih konsultacija za izmene i dopune Zakona o Zaštitniku građana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=907 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=907 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije sa OCD na temu izmena propisa iz oblasti računovodstva i revizije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=918 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=918 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održani seminari za predstavnike organa javne uprave o transparentnom finansiranju OCD iz budžeta http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=905 07.02.2018 | Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=905 http://www.civilnodrustvo.gov.rs O ulozi i značaju think tank organizacija danas http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=910 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=910 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Program Evropa za građane i građanke predstavljen u Boru http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=909 26.01.2018 | Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=909 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljeni konkursi EU u oblasti kulturnog nasleđa i kreativnih industrija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=904 24.01.2018 | Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=904 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=903 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=903 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Organizacijama civilnog društva predstavljen "Indeks dobre uprave na lokalnom nivou" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=900 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=900 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo civilnog i javnog sektora u oblasti borbe protiv droga http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=901 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=901 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Završene prve javne konsultacije o nacrtu Zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=899 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=899 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o EU fondovima u novoj finansijskoj perspektivi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=902 10.01.2018 | Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=902 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konačna odluka o izboru OCD za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=898 09.01.2018 | Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=898 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Otvoren poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke” http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=897 25.12.2017 | Mon, 25 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=897 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati programa „Evropa za građane i građanke” u Srbiji za 2017. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=896 20.12.2017 | Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=896 http://www.civilnodrustvo.gov.rs „Evropa za građane i građanke”: rezultati septembarskog poziva za Bratimljenje gradova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=891 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=891 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane/ke: Obaveštenje o projektima na rezervnoj listi u 2017. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=892 19.12.2017 | Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=892 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Kako do većeg učešća organizacija civilnog društva u reformi sektora bezbednosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=893 17.12.2017 | Sun, 17 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=893 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije povodom izrade Predloga uredbe o finansiranju udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=889 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Dodela grantova organizacijama civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=887 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=887 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Program Evropa za građane i građanke predstavljen u Narodnoj biblioteci u Smederevu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=890 12.12.2017 | Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=890 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljen Predlog uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=895 09.12.2017 | Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=895 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Program Evropa za građane i građanke predstavljen na speed dating-u http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=883 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=883 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konačna odluka o izboru OCD za učešće u praćenju Strategije prevencije trgovine ljudima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=884 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=884 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javne konsultacije o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=885 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=885 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana godišnja konferencija o društveno odgovornom poslovanju http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=886 08.12.2017 | Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=886 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uključivanjem građana do odgovornih javnih finansija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=888 07.12.2017 | Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=888 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Odluka o izboru OCD za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=880 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=880 http://www.civilnodrustvo.gov.rs „Evropa za građane i građanke”: rezultati septembarskog poziva za Mreže gradova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=881 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=881 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uredba o finansiranju OCD: javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=882 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=882 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Doneta odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=879 04.12.2017 | Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=879 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=877 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=877 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa održan u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=878 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=878 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Priručnik za administrativno i finansijsko upravljanje u udruženjima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=875 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=875 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Vodič za samozastupanje građana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=876 27.11.2017 | Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=876 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati javnog konkursa za sufinansiranje projekata udruženja i drugih OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=873 24.11.2017 | Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=873 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Upoznavanje sa rizicima od finansiranja terorizma koji potiču iz neprofitnog sektora http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=869 21.11.2017 | Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=869 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine - REZULTATI http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=868 20.11.2017 | Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=868 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan šesti okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=867 16.11.2017 | Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=867 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati Javnog poziva OCD za praćenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima 2017-2022. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=866 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=866 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Wilton Park: konferencija "Dobra uprava i efikasnost građanskog učešća" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=874 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=874 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Saradnja lokalnih vlasti i civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=894 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=894 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Poseta Konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=865 14.11.2017 | Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=865 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Državnim organima predstavljene EU Smernice za podršku civilnom društvu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=870 13.11.2017 | Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=870 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljeno istraživanje o ekonomskoj aktivnosti civilnog sektora http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=864 10.11.2017 | Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=864 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Napredak u oblasti uključivanja organizacija civilnog društva u donošenje odluka http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=863 07.11.2017 | Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=863 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Vlada usvojila Izveštaj za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=862 02.11.2017 | Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=862 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan peti okrugli sto o promenama Ustava (pravosuđe) u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=860 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=860 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa održan u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=861 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=861 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa održan u Kruševcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=859 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=859 http://www.civilnodrustvo.gov.rs U Šapcu održana obuka za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=858 23.10.2017 | Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=858 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 17. oktobar - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=856 17.10.2017 | Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=856 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Produžen rok za prijave (Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima) http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=855 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=855 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Četvrti okrugli sto o izmenama Ustava (pravosuđe) održan u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=857 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=857 http://www.civilnodrustvo.gov.rs EU i civilno društvo - budućnost Zapadnog Balkana i Turske http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=854 13.10.2017 | Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=854 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obaveštenje za OCD: platne usluge bez pečata http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=853 09.10.2017 | Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=853 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sektorski sastanak na temu izmena Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=851 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=851 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Peti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=852 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=852 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Deset godina programa „Evropa za građane i građanke” u Republici Hrvatskoj http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=849 30.09.2017 | Sat, 30 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=849 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati Javnog poziva OCD za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi MUP RS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=848 28.09.2017 | Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=848 http://www.civilnodrustvo.gov.rs U Kragujevcu održana javna debata o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=847 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=847 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Završna konferencija u okviru EFC projekta „Slavimo solidarnost” http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=850 27.09.2017 | Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=850 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Info sesija povodom otvorenog poziva za operativne grantove EFC http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=846 22.09.2017 | Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=846 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana treća regionalna konferencija Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=844 20.09.2017 | Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=844 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Podrška unapređenju položaja LGBTI osoba http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=845 18.09.2017 | Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=845 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljeno dvojezično izdanje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=843 13.09.2017 | Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=843 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Drugi okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=842 08.09.2017 | Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=842 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni proces o izmenama i dopunama Uredbe o finansiranju udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=839 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=839 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izabrani učesnici konferencije „Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=840 01.09.2017 | Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=840 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljanje dvojezičnog NAP-a za primenu Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=838 30.08.2017 | Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=838 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Oslobođenje od PDV-a za učesnike programa "Evropa za građane i građanke" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=836 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=836 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva u oblasti filantropije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=837 11.08.2017 | Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=837 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije povodom planiranja prioritetnih oblasti podrške OCD i medijima kroz CSF program 2018-2019 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=835 27.07.2017 | Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=835 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=834 21.07.2017 | Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=834 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Letnja škola socijalne inkluzije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=831 18.07.2017 | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=831 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Radni sastanak Ministarstva za evropske integracije i SEKO organizacija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=833 18.07.2017 | Tue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=833 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening o saradnji javne uprave i OCD sa službenicima lokalnih samouprava u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=832 14.07.2017 | Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=832 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije u vezi sa izmenom Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=829 07.07.2017 | Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=829 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Programi EU namenjeni lokalnim samoupravama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=828 06.07.2017 | Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=828 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Na klik od donatora i aktuelnih konkursa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=827 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=827 http://www.civilnodrustvo.gov.rs „Evropa za građane i građanke”: rezultati martovskog poziva za Poglavlje 1: Evropsko sećanje i meru Projekti organizacija civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=826 30.06.2017 | Fri, 30 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=826 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rok za podnošenje završnih finansijskih izveštaja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=825 29.06.2017 | Thu, 29 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=825 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan sastanak sa organizacijama civilnog društva – praćenje AP za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=824 28.06.2017 | Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=824 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening o saradnji organa javne uprave i OCD za lokalne samouprave održan u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=822 23.06.2017 | Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=822 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan sastanak Programskog komiteta „Evrope za građane i građanke” http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=821 21.06.2017 | Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=821 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=820 20.06.2017 | Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=820 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan Sajam organizacija civilnog društva istočne Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=819 19.06.2017 | Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=819 http://www.civilnodrustvo.gov.rs U Podgorici održan regionalni sastanak Gov2Gov “Working Together” http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=818 16.06.2017 | Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=818 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Evropa za građane i građanke: rezultati martovskog poziva za Bratimljenje gradova i Mreže gradova http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=817 15.06.2017 | Thu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=817 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Donacije civilnom društvu u softveru: Techsoup Balkans http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=816 06.06.2017 | Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=816 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konačna Odluka o izboru članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije reforme javne uprave iz reda OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=814 05.06.2017 | Mon, 05 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=814 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljanje Kancelarije i programa EFC u okviru projekta opštine Raška http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=813 02.06.2017 | Fri, 02 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=813 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ustanovljen Dan sećanja na žene žrtve nasilja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=812 29.05.2017 | Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=812 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Novi akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 SB UN http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=811 27.05.2017 | Sat, 27 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=811 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o izmenama Ustava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=810 19.05.2017 | Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=810 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nagrada "Duga" dodeljena ministarki državne uprave i lokalne samouprave http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=809 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=809 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izveštaji o sprovedenim javnim raspravama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=823 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=823 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uručeni ugovori o sufinansiranju projekata OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=808 17.05.2017 | Wed, 17 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=808 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Strategija reforme javne uprave: izabrani članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana iz reda OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=807 16.05.2017 | Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=807 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Učešće organizacija civilnog društva u reformi sektora bezbednosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=806 15.05.2017 | Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=806 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Lista podnetih prijava za članove u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=805 10.05.2017 | Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=805 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ka boljoj koordinaciji donatorske pomoći za civilno društvo – sastanak Radne grupe za civilno društvo, medije i kulturu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=804 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=804 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Objavljena publikacija ''Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade' http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=802 11.04.2017 | Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=802 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=796 29.03.2017 | Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=796 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljen program „Evropa za građane i građanke” na speed dating-u sa organizacijama mladih http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=798 29.03.2017 | Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=798 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u Zrenjaninu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=799 28.03.2017 | Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=799 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana konferencija na temu "Jačanje kapaciteta rukovodilaca u državnoj upravi - praksa i izazovi" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=797 27.03.2017 | Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=797 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rezultati javnog konkursa za sufinansiranje projekata udruženja i drugih OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=792 24.03.2017 | Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=792 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sastanak kontakt tačaka za program „Evropa za građane i građanke” http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=794 24.03.2017 | Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=794 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Platforma namenjena organizovanju volonterskih akcija Volonter.rs http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=795 08.03.2017 | Wed, 08 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=795 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rang lista kandidata za Evropski komitet za sprečavanje mučenja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=790 02.03.2017 | Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=790 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanak u oblasti zaštite od diskriminacije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=793 25.02.2017 | Sat, 25 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=793 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Objavljen Kalendar konkursa za 2017. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=791 24.02.2017 | Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=791 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obaveze udruženja i ostalih organizacija civilnog društva saglasno Zakonu o računovodstvu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=789 20.02.2017 | Mon, 20 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=789 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana tribina "Pružanje podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=801 13.02.2017 | Mon, 13 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=801 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana prva prezentacija Programa Evropa za građane i građanke u 2017. godini http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=787 09.02.2017 | Thu, 09 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=787 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Informacija za udruženja o članarini u Privrednoj komori Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=785 06.02.2017 | Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=785 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Saradnja državnih organa i OCD u oblasti prevencije narkomanije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=788 03.02.2017 | Fri, 03 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=788 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održani Info dani za OCD na temu prikupljanja sredstava i pisanja projekata http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=786 02.02.2017 | Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=786 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana konferencija „Održivost civilnog društva u novim zemljama članicama EU i uloga EU fondova“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=784 26.01.2017 | Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=784 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obaveštenje o projektima koji su tokom 2016. godine bili na rezervnoj listi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=782 19.01.2017 | Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=782 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana centralna javna rasprava o izmeni Zakona o državnoj upravi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=783 23.12.2016 | Fri, 23 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=783 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Mediji civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=778 21.12.2016 | Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=778 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana regionalna konferencija „Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Novi modeli upravljanja na Zapadnom Balkanu“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=780 10.12.2016 | Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=780 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=776 09.12.2016 | Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=776 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Potpisani ugovori o sufinansiranju projekata http://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/vest.37.html?newsId=775 07.12.2016 |