Office for Cooperation with Civil Society RSS Transparent Financing http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417200911 20210417200911 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Objavljen Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1118 06.11.2019 | Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1118 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Jačanje kapaciteta JLS za saradnju sa OCD i njihovo transparentno finansiranje iz budžetskih sredstava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1084 10.07.2019 | Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1084 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan sastanak Radne grupe za otvorene podatke http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1057 05.03.2019 | Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1057 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Kalendar javnih konkursa za OCD za 2019. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1040 25.02.2019 | Mon, 25 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1040 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Saradnja i finansiranje OCD teme stručnog usavršavanja državnih službenika u 2019. godini http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1039 18.02.2019 | Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1039 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uskoro Kalendar konkursa organa javne uprave za OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1026 14.01.2019 | Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1026 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Godišnji zbirni izveštaji o finansiranju OCD iz budžeta http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1007 14.12.2018 | Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1007 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ka efikasnijoj primeni Uredbe o finansiranju OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1001 20.11.2018 | Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1001 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Zaključak Vlade o usaglašavanju propisa sa Uredbom o finansiranju udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=985 24.09.2018 | Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=985 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Instruktivno savetovanje „Obaveze korisnika javnih sredstava i organa udruženja u vezi sa dodelom sredstava za podsticanje programa od javnog značaja“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=940 24.05.2018 | Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=940 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obaveza dostavljanja podataka organa javne uprave za Kalendar konkursa od 2019. godine http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=921 21.03.2018 | Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=921 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Vlada usvojila Uredbu o finansiranju projekata i programa udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=920 20.03.2018 | Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=920 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održani seminari za predstavnike organa javne uprave o transparentnom finansiranju OCD iz budžeta http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=905 07.02.2018 | Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=905 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije povodom izrade Predloga uredbe o finansiranju udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=889 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uključivanjem građana do odgovornih javnih finansija http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=888 07.12.2017 | Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=888 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Saradnja lokalnih vlasti i civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=894 15.11.2017 | Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=894 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Na klik od donatora i aktuelnih konkursa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=827 03.07.2017 | Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=827 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Regional conference on transparent financing http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=719 05.04.2016 | Tue, 05 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=719 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Obaveštenje o otvaranju podračuna kod Uprave za trezor http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=717 04.04.2016 | Mon, 04 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=717 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Second training on transparent funding held in Belgrade http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=686 16.11.2015 | Mon, 16 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=686 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Training about transparent financing held in Novi Sad http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=684 09.11.2015 | Mon, 09 Nov 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=684 http://www.civilnodrustvo.gov.rs O finansiranju civilnog društva iz javnih sredstava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=679 26.10.2015 | Mon, 26 Oct 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=679 http://www.civilnodrustvo.gov.rs