Office for Cooperation with Civil Society RSS Guidelines http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417194444 20210417194444 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Prepoznate aktivnosti Kancelarije u Izveštaju Evropske komisije za 2020. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1212 09.10.2020 | Fri, 09 Oct 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1212 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Imenovane kontakt tačke za saradnju sa OCD u organima uprave http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1145 10.02.2020 | Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1145 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Vlada usvojila Smernice za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1144 04.02.2020 | Tue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1144 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Savet Evrope usvojio revidirani Kodeks dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1119 18.11.2019 | Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1119 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Jačanje kapaciteta JLS za saradnju sa OCD i njihovo transparentno finansiranje iz budžetskih sredstava http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1084 10.07.2019 | Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1084 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1060 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1060 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1065 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1065 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nema dobrih zakonskih rešenja bez učešća civilnog društva i najšire javnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1062 10.04.2019 | Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1062 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izvod iz Plana rada Vlade za 2019. godinu - propisi i javne politike od značaja za civilno društvo http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1048 11.03.2019 | Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1048 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Usvojena Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1061 01.03.2019 | Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1061 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Informacija o najvažnijim odredbama Zakona o planskom sistemu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1035 06.02.2019 | Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1035 http://www.civilnodrustvo.gov.rs OCD uključene u rad tri Vladina saveta http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=977 06.09.2018 | Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=977 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Upotpunjen pravni okvir za konsultacije sa javnošću u procesu donošenja propisa i utvrđivanja javnih politika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=943 21.06.2018 | Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=943 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Governments – NGO dialogue http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=929 11.05.2018 | Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=929 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izvod iz Plana rada Vlade za 2018. godinu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=919 15.03.2018 | Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=919 http://www.civilnodrustvo.gov.rs On the role and importance of think tank organisations today http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=910 30.01.2018 | Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=910 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa održan u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=878 30.11.2017 | Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=878 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Visit of the Conference of INGOs of the Council of Europe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=865 14.11.2017 | Tue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=865 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Napredak u oblasti uključivanja organizacija civilnog društva u donošenje odluka http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=863 07.11.2017 | Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=863 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa održan u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=861 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=861 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa održan u Kruševcu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=859 26.10.2017 | Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=859 http://www.civilnodrustvo.gov.rs U Šapcu održana obuka za OCD o saradnji sa organima javne uprave u procesu donošenja propisa http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=858 23.10.2017 | Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=858 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sektorski sastanak na temu izmena Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=851 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=851 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening o saradnji javne uprave i OCD sa službenicima lokalnih samouprava u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=832 14.07.2017 | Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=832 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Trening o saradnji organa javne uprave i OCD za lokalne samouprave održan u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=822 23.06.2017 | Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=822 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana centralna javna rasprava o izmeni Zakona o državnoj upravi http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=783 23.12.2016 | Fri, 23 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=783 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan okrugli sto o transparentnosti i učešću javnosti u kreiranju javnih politika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=779 24.11.2016 | Thu, 24 Nov 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=779 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljeno stanje u oblasti razvoja civilnog društva http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=729 23.05.2016 | Mon, 23 May 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=729 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Regional conference on transparent financing http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=719 05.04.2016 | Tue, 05 Apr 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=719 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Odluka o izboru članova i zamenika članova u Zajedničkom telu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=715 23.03.2016 | Wed, 23 Mar 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=715 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljen Priručnik za primenu Smernica http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=657 04.06.2015 | Thu, 04 Jun 2015 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=657 http://www.civilnodrustvo.gov.rs