Office for Cooperation with Civil Society RSS consultative meetings http://www.civilnodrustvo.gov.rs en http://www.civilnodrustvo.gov.rs 20210417193415 20210417193415 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 30 Civilno drustvo RSS http://www.civilnodrustvo.gov.rs/images/basic/logo-teget.png http://www.civilnodrustvo.gov.rs Description Održan neformalni sastanak evropskih kontakt tačaka programa Evropa za građane i građanke http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1208 18.06.2020 | Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1208 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan drugi sektorski sastanak na temu prevencije terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1135 23.12.2019 | Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1135 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Rizici od zloupotrebe OCD za finansiranje terorizma razmatrani sa donatorima http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1120 25.11.2019 | Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1120 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sektorski sastanak: Kako do boljeg položaja interseks osoba u Srbiji? http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1086 15.07.2019 | Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1086 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izveštaj o sprovdenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1079 18.06.2019 | Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1079 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1060 06.05.2019 | Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1060 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1065 23.04.2019 | Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1065 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nema dobrih zakonskih rešenja bez učešća civilnog društva i najšire javnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1062 10.04.2019 | Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1062 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Podrška lokalnim samoupravama u izradi lokalnih akcionih planova u okviru Partnerstva za otvorenu upravu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1052 12.03.2019 | Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1052 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije o NAP za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2019-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1044 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1044 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 8th Meeting of the EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1046 27.02.2019 | Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1046 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1037 14.02.2019 | Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1037 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan sektorski sastanak u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1018 19.12.2018 | Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1018 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije: izrada AP za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u RS 2018–2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1019 12.12.2018 | Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1019 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ka efikasnijoj primeni Uredbe o finansiranju OCD http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1001 20.11.2018 | Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=1001 http://www.civilnodrustvo.gov.rs 7th meeting of the EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=995 24.10.2018 | Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=995 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanci o AP Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=988 11.10.2018 | Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=988 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=957 28.06.2018 | Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=957 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan okrugli sto o položaju mladih na Zapadnom Balkanu i Turskoj http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=946 26.06.2018 | Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=946 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održane javne rasprave o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=961 30.05.2018 | Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=961 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Instruktivno savetovanje „Obaveze korisnika javnih sredstava i organa udruženja u vezi sa dodelom sredstava za podsticanje programa od javnog značaja“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=940 24.05.2018 | Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=940 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan okrugli sto sa OCD u Nišu na temu zaštite sektora od potencijalnih rizika od zloupotrebe u cilju finansiranja terorizma http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=934 18.05.2018 | Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=934 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan okrugli sto sa OCD u Novom Sadu na temu zaštite civilnog društva od rizika od zloupotrebe u cilju finansiranja terorizma http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=932 15.05.2018 | Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=932 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Governments – NGO dialogue http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=929 11.05.2018 | Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=929 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Partnerstvo za otvorenu upravu: konsultativni sastanak sa OCD povodom izrade AP 2018-2020. http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=931 13.04.2018 | Fri, 13 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=931 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Otvorena uprava i civilno društvo http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=925 11.04.2018 | Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=925 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Nacionalni dijalog „HIV - Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=923 02.04.2018 | Mon, 02 Apr 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=923 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultacije sa OCD na temu izmena propisa iz oblasti računovodstva i revizije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=918 08.02.2018 | Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=918 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=903 23.01.2018 | Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=903 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Organizacijama civilnog društva predstavljen "Indeks dobre uprave na lokalnom nivou" http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=900 11.01.2018 | Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=900 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Finalne konsultacije povodom izrade Predloga uredbe o finansiranju udruženja http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=889 15.12.2017 | Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=889 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Predstavljen Predlog uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=895 09.12.2017 | Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=895 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Uredba o finansiranju OCD: javni poziv za učešće u konsultativnom sastanku http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=882 06.12.2017 | Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=882 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Upoznavanje sa rizicima od finansiranja terorizma koji potiču iz neprofitnog sektora http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=869 21.11.2017 | Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=869 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan peti okrugli sto o promenama Ustava (pravosuđe) u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=860 31.10.2017 | Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=860 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Četvrti okrugli sto o izmenama Ustava (pravosuđe) održan u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=857 16.10.2017 | Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=857 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Sektorski sastanak na temu izmena Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=851 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=851 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Fifth meeting of JCC http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=852 04.10.2017 | Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=852 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Consultation on the priorities of EU support to Civil Society Organisations and media through the CSF programme for 2018 – 2019 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=835 27.07.2017 | Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=835 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=834 21.07.2017 | Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=834 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Izveštaji o sprovedenim javnim raspravama http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=823 18.05.2017 | Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=823 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Ka boljoj koordinaciji donatorske pomoći za civilno društvo – sastanak Radne grupe za civilno društvo, medije i kulturu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=804 27.04.2017 | Thu, 27 Apr 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=804 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Konsultativni sastanak u oblasti zaštite od diskriminacije http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=793 25.02.2017 | Sat, 25 Feb 2017 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=793 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan konsultativni sastanak na temu Zakona o volontiranju i njegove primene http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=753 01.09.2016 | Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=753 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu: održan sastanak u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=751 20.08.2016 | Sat, 20 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=751 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu: održan sastanak u Novom Sadu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=750 10.08.2016 | Wed, 10 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=750 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu: održan sastanak u Beogradu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=749 09.08.2016 | Tue, 09 Aug 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=749 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan sastanak sa predstavnicima Komisije za izradu Građanskog zakonika http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=741 13.07.2016 | Wed, 13 Jul 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=741 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Resolution 1325: public consultations on the draft NAP 1325 held in Belgrade http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=734 13.06.2016 | Mon, 13 Jun 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=734 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Održan konsultativni sastanak o NAP 1325 u Nišu http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=727 18.05.2016 | Wed, 18 May 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=727 http://www.civilnodrustvo.gov.rs Report on the consultative meeting between Ministry of Education and CSOs http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=725 12.05.2016 | Thu, 12 May 2016 00:00:00 +0000 http://www.civilnodrustvo.gov.rs/news/news.162.html?newsId=725 http://www.civilnodrustvo.gov.rs