Godišnji zbirni izveštaj

Izrada Godišnjeg zbirnog izveštaja o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije definisana je mandatom i delokrugom rada Kancelarije

Izrada Zbirnog izveštaja ima za cilj da:

  • unapredi planiranje i dodelu sredstava, kao i praćenje realizacije podržanih projekata i njihovih efekata;
  • obezbedi efikasnije i svrsishodnije trošenje budžetskih sredstava;
  • uspostavi transparentan sistem izveštavanja o dodeljenim sredstvima;
  • osnaži sistem fiskalne odgovornosti;
  • informiše javnost o tome koje se organizacije, programi i projekti finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
  • podstiče i unapredi integritet državnih institucija;
  • osnaži poverenje građana u rad državnih institucija;
  • osnaži poverenje građana u rad organizacija civilnog društva;
  • unapredi saradnju javnog i civilnog sektora u sprovođenju javnih politika;
  • osigura dostavljanje kvalitetnijih predloga projekata za finansiranje iz budžeta Republike Srbije.

Pošaljite predlog za unapređenje: jasmina.bogosavljevic@civilnodrustvo.gov.rs

Uputstvo za popunjavanje Upitnika za 2017. godinu - državna uprava i AP Vojvodina

Uputstvo za popunjavanje Upitnika za 2017. godinu - jedinice lokalne samouprave

Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Sažetak
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 1 i 2
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 3 i 4
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 5
Godišnji zbirni izveštaj za 2012. godinu - Aneks 6
Godišnji zbirni izveštaj za 2011. godinu