Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta i daju svoje komentare, sugestije i predloge u okviru javne rasprave koja će se sprovoditi od 5. do 26. juna 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na e-mail adresu: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina br. 22-24, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta.

Okrugli stolovi u okviru javne rasprave održaće se po sledećem rasporedu:

  • 5. jun 2019. godine, Beograd, Mala sala Doma Narodne skupštine RS, Trg Nikole Pašića 13, od 10,00 do 14,00 časova;
  • 7. jun 2019. godine, Novi Sad, Sala Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, od 10,00 do 14,00 časova;
  • 11. jun 2019. godine, Kragujevac, Skupštinska sala grada Kragujevca, Trg slobode 3, od 10,00 do 14,00 časova;
  • 12. jun 2019. godine, Novi Pazar, Svečana sala Kulturnog centra, Stefana Nemanje 2, od 10,00 do 14,00 časova;
  • 17. jun 2019. godine, Niš, Skupštinska sala grada Niša, Trg Nikole Pašića 24, od 10,00 do 14,00 časova;
Po okončanju javne rasprave Ministarstvo će razmotriti pristigle predloge, sugestije i komentare i u roku od 15 dana objaviti izveštaj na internet stranici Ministarstva i portalu E'uprava.

U nastavku možete preuzeti:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.