Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Evropa za građane i građanke: Pozivi za partnerstva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije kao nacionalna kontakt tačka za EU program Evropa za građane i građanke baveštava zainteresovane organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave o sledećim pozivima za partnerstva:

  • Udruženje potrošača iz Španije traži partnere za projekat u oblasti ekonomske demokratije u Evropi i učešća građana u formulisanju ekonomske politik
  • Nacionalni arhiv grada Opole iz Poljske traži partnere za projekat usmeren ka popularizovanju istorijskih materijala kroz njihovo prezentovanje širem auditorijumu
  • Centar za kulturu i sport poljske opštine Golczewo traži partnere za projekat Bratimljenja gradova usmeren na okupljanje tinejdžera oko tema kakve su rodna ravnopravnost, nezaposlenost, odnosi mladih i starije populacije
  • Kulturni centar „C. K. Norwidˮ iz Krakova traži partnere za projekat „Vrtovi demokratijeˮ čiji je cilj povećanje učešća Građana u oblikovanju politika EU
  • Grčka opština Metamorphossi traži partnere za projekat Bratimljenja gradova u oblasti skupljanja otpada u urbanism sredinama
  • Hrvatska organizacija „Pleternički čoraciˮ traži partnere za projekat Evropskog sećanja sa ciljem odavanja počasti žrtvama II svetskog rata
  • Rumunska organizacija „Divé makyˮ traži partnere za projekat u oblasti romskih pitanja i razmene iskustava u radu sa romskom decom i omladinom

Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti na marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.