Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period 2019- 2023. godine

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 25. septembra 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu strategije razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period 2019- 2023. godine.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 2. do. 23. oktobra 2019. godine, a primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na adresu: nevena.praizovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.

U toku javne rasprave nadležni predlagač će organizovati javnu prezentaciju Predloga strategije i raspravu, koja će se održati 3. oktobra 2019. godine u Klubu Poslanika, Tolstojeva 2, Beograd, sa početkom u 11 časova.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i pripremiti konačnu verziju Predloga strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Sa Predlogom strategije, Programom javne rasprave i obrascem za dostavljanje komentara možete se upoznati na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.