Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Poziv OCD za dostavljanje priloga za potrebe izveštavanja Republike Srbiji o primeni Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza

Ministarstvo kulture i informisanja i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, pozivaju organizacije civilnog društva da dostave svoje priloge za potrebe izveštavanja Republike Srbije o primeni Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Usvajanjem Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza od strane UNESKO 2005. godine, Ujedinjene nacije formalno su prepoznale dvojnu prirodu savremenih kulturnih izraza, kako umetničku tako i ekonomsku, te Konvencija posebno naglašava važnost razvoja kreativnih industrija za ekonomski rast, smanjenje nejednakosti i postizanje ciljeva održivog razvoja utvrđenih u Agendi održivog razvoja 2030. Konvenciju je do sada ratifikovalo 146 država, uključujući i Evropsku uniju, koje su se obavezale da sistematski neguje kulturnu raznolikost i kulturu posmatraju kao faktor razvoja.

Između ostalog, Konvencija podrazumeva saradnju javnog, privatnog i civilnog sektora u četiri ključna područja koje podržava i promoviše Konvencija i nudi mogućnost organizacijama civilnog društva iz Republike Srbije da svojim projektima apliciraju za sredstva kod Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Republika Srbija je Konvenciji pristupila 2009. godine i na taj način obezbedila uslove za primenu prvog međunarodnog instrumenta koji reguliše pitanja očuvanja i daljeg razvoja sektora kulturnih i kreativnih industrija, ali se i obavezala na periodično izveštavanje o primeni ovog dokumenta na svake četiri godine i uključivanje civilnog društva u proces izveštavanja. Prvi četvorogodišnji izveštaj Republika Srbija podnela je 2013. godine.

U skladu sa prethodnim, pozivaju se organizacije civilnog društva da svoje priloge za potrebe izrade drugog periodičnog izveštaja Republike Srbije za period od 2014. do 2017. godine dostave popunjavanjem upitnika i njihovim slanjem na i-mejl adresu danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 29. juna 2018. godine.

Za sve dodatne informacije o Konvenciji 2005. možete se obratiti:

U nastavku možete preuzeti:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.