Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 3. marta 2016. godine Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Savet za nacionalne manjine prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana, dok Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu za nacionalne manjine u postupku praćenja realizacije aktivnosti iz Akcionog plana.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava pripremila je u prethodnom periodu devet izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, zaključno sa trećim kvartalom 2018. godine. Zahvaljujemo se organizacijama koje su slanjem svojih priloga doprinele izradi ovih izveštaja.

Radi pripreme novog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, pozivaju se organizacije civilnog društva koje su sprovodile aktivnosti predviđene Akcionim planom, da dostave svoje priloge o dospelim aktivnostima za sprovođenje u IV kvartalu 2018. godine (oktobar – decembar 2018.) popunjavanjem i slanjem Obrasca za dostavljanje priloga.

U Obrascu za dostavljanje priloga, navedene su one aktivnosti u kojima su organizacije civilnog društva prepoznate kao učesnici ili partneri, sa jasno navedenim rokom kada svaka od aktivnosti dospeva za realizaciju. Molimo vas da za potrebe izrade ovog izveštaja unesete podatke za sve one aktivnosti koje se realizuju kontinuirano, kao i aktivnosti koje su za realizaciju pristigle u IV kvartalu 2018. godine.

Za aktivnosti realizovane u ovom izveštajnom periodu, potrebno je u osnovnim crtama navesti u čemu se ogledala njihova realizacija.

Molimo vas da obrasce popunite na srpskom jeziku ćirilicom, koristeći font Times New Roman, 12, prored 1.15 i dostavite ih u Word formatu, na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 23. decembra 2018. godine.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, zahvaljuju se organizacijama civilnog društva na doprinosu u izradi izveštaja o Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Prilozi:
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.