Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Sektorski sastanak: Sprečavanje širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje sektorski sastanak sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.

Sastanak će se održati u utorak, 18. decembra 2018. godine, u Beogradu sa početkom u 11 časova, u zgradi Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 1. sprat, sala 129.

Cilj sektorskog sastanka je informisanje organizacija civilnog društva o trenutnim aktivnostima koje se sprovode u cilju realizacije ciljeva Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećeg akcionog plana, pre svega u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam i planovima za naredni period nadležnih organa, kao i uspostavljanje saradnje sa organizacijama civilnog društva koje su aktivne u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Takođe, na sastanku će biti reči o ključnoj ulozi koje civilno društvo ima u sprečavanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam kao i definisanju mogućih modela saradnje.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje aktivno rade u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam da se prijave za učešće na ovom sastanku, putem e-mejl adrese: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs

ili broja telefona: 011/313 0968, najkasnije do 11. decembra 2018. godine u 14:00.

Napomena: S obzirom na stručnost skupa i ograničen kapacitet sale, organizator moli da se prijave samo one organizacije koje se direktno bave gore navedenim pitanjima i temama. Organizatori zadržavaju pravo da, u nedostatku slobodnih mesta i u slučaju da delokrug rada organizacije koja je poslala prijavu ne pokriva pomenutu oblast, primljenu prijavu odbije.

Sa Nacionalnom strategijom za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećim akcionim planom možete se upoznati OVDE , dok u nastavku možete preuzeti Program rada sektorskog sastanka.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.