Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Izabrani učesnici Regionalne radionice „Connecting Neighbors 2019“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije “Evropa za građane i građanke“ u Srbiji, obaveštava sve zainteresovane da su izabrani učesnici predstojeće regionalne radionice „Connecting Neighbors 2019“. Radionicu koju organizujemo u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i Centrom Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja, biće održana od 22-24. oktobra 2019. godine u Sarajevu.


Na osnovu Javnog poziva za kandidovanje predstavnika organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i predstavnika kulturnih, obrazovnih i naučnih institucija za učešće na regionalnoj radionici „Connecting Neighbors 2019“ u okviru EU programa “Evropa za građane i građanke“, Komisija sastavljena od predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom donela je Odluku o izboru učesnika na regionalnoj radionici „Connecting Neighbors 2019“.

Odluku Komisije možete preuzeti u nastavku.

Odluka o izboru učesnika na regionalnoj radionici„Connecting Neighbors 2019“Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.