Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Javni poziv za učešće OCD na "editatonu" povodom Međunarodnog dana žena 8.3.2019. godine

UVOD

Obeležavanje Međunarodnog dana žena - 8. marta u 2019. godini će biti u znaku promovisanja doprinosa žena u oblastima u mandatu UNESCO-a u digitalnoj sferi. Tom prilikom, biće organizovan i tzv. „editaton“ (edit-a-thon), tj. događaj tokom kojeg će učesnici moći da kreiraju, dopunjavaju i prevode profile na Vikipediji, koji se odnose na doprinose žena u obrazovanju, nauci, kulturi, umetnosti, informisanju i komunikacijama.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je na osnovu člana 16. Zakona o ministarstvima nadležno za oblast ravnopravnosti polova, učestvovaće kao partnerska institucija u ovoj akciji pod pokroviteljstvom UNESCO-a radi obeležavanja Međunarodnog dana žena.

U editatonu mogu učestvovati sve organizacije civilnog društva iz Republike Srbije, čija se oblast delovanja odnosi na rodnu ravnopravnost.

Svaka organizacija može predložiti neograničen broj žena za koje misle da su njihove biografije značajne da se nađu na srpskoj Vikipediji ili predlog postojećih članaka o znamenitim ženama u obrazovanju, nauci, kulturi, umetnosti, informisanju i komunikacijama, akoji nisu sadržane u Vikipediji na srpskom jeziku.

KRITERIJUMI ZA BIOGRAFIJE ŽENA KOJE ĆE SE NAĆI U SRPSKOJ VIKIPEDIJI

Biografije žena koje će biti uvršćene u „editaton“:

  • postojanje zvaničnih podataka i navođenje relevantnih izvora koji se navode u biografiji;
  • pisanje enciklopedijskim stilom;
  • svi članci treba da budu napisani u skladu sa politikama i smernicama Vikipedije (na sajtu srpske Vikipedije pogledati članak pod nazivom: Vikipedija: vodič za pisanje boljih članaka (biografije));
  • predložene biografije treba da se odnose na doprinose žena iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti, informisanja i komunikacija.

FORMAT BIOGRAFIJA

Biografije treba da budu:

  • dostavljene u word formatu;
  • fotografije za prilog biografiji (ukoliko postoje) treba da budu uJPG formatu.

KOME SE DOSTAVLjAJU BIOGRAFIJE?

Biografije sa prilozima se dostavljaju Sektoru za antidiskriminaciju i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, na e-poštu: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs

Rok za dostavljanje biografija je 15. januar 2019. godine.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sektor za antidiskriminaciju i unapređenje rodne ravnopravnosti na broj telefona 011/3631449.

Ministarstvo će obrazovati Komisiju koja će izabrati konačne predloge za liste žena u oblastima iz nadležnosti UNESCO-ana Vikipediji.

Podaci o izabranim predlozima biće objavljeni na internet stranicama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i na portalu e-Uprava najkasnije do 28. februara 2019. godine.

Javni poziv

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.