Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Objavljena Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini.

Sredstva su odobrena za realizaciju 91 projekta iz oblasti kulture nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 30.000.000 dinara.

Odluka je doneta u skladu sa Listom vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursuza dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini, koju je utvrdila Konkursna komisija koja je sprovela postupak dodele sredstava iz ovog fonda u 2019. godini.

Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblastikulture u 2019. godini možete preuzeti na internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Portalu e-Uprave ili u nastavku.

Odluka

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.