Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

FOTO: Grad Kragujevac

U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Kragujevcu je, nakon Beograda i Novog Sada, 28. juna 2018. godine održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Rok za prijem predloga, mišljenja i sugestija o Nacrtu zakona je 5. jul 2018. godine, a u resornom Ministarstvu očekuju da će zakon ući u skupštinsku proceduru krajem ove godine.

Materija koju bi trebalo da reguliše Zakon o rodnoj ravnopravnosti od izuzetne je važnosti za Republiku Srbiju, istakla je dr Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i dodala da to podrazumeva preuzimanje brige o preventivi i suzbijanju svake vrste diskriminacije, ostvarivanju ravnopravnosti i jednakosti, kao i zaštite ljudskih prava. Na posvećenost ovim ciljevima obavezuje nas Ustav Republike Srbije kao i različite međunarodne konvencije iz sfere zaštite ljudskih prava kojima smo kao država pristupili.

U ime grada Kragujevca, učesnike javne rasprave pozdravio je Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada. Govoreći o značaju Zakona o rodnoj ravnopravnosti i posvećenosti grada Kragujevca tim ciljevima, Petrašinović je rekao da će upravo sutra na sednici Skupštine grada biti usvojena Odluka o rodnoj ravnopravnosti.

Kragujevac je, rekao je Petrašinović, lider u Šumadiji po zastupljenosti žena u lokalnom parlamentu i očekujem da će nakon sledećih izbora ta slika biti mnogo bolja. Danas u gradskom parlamentu od ukupno 87 odbornika, 40 posto su žene. Krajem prošle godine formirana je i Ženska odbornička mreža. Sekretar Skupštine grada i zamenik sekretara takođe su žene. Od 13 načelnika gradskih uprava, osam su pripadnice ženskog pola i vode najvažnije resore. Poslednjih godina tendencija je da se na svim važnim državnim i lokalnim funkcijama nalaze žene i to je dobro, a mi ćemo kao lokalna samouprava nastaviti da ih podstičemo i ohrabrujemo, kazao je Petrašinović.

U procesu donošenja takvih strateških dokumenta važno je da se čuje i glas marginalizovanih i diskriminisanih žena, višestruko opterećenih problemima nezaposlenosti, samohranih majki, žrtava porodičnog nasilja, žena na ruralnom području. Iz praktičnog iskustva znamo ko su marginalizovane grupe koje očekuju podršku lokalne zajednice - istakla je Gordana Damnjanović član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost. Strateška dokumenta i akcioni planovi zahtevaju ne samo monitoring, evaluaciju, jasno zacrtane i merljive ciljeve, nego i odgovornost za njihovo sprovođenje.

U drugom panelu, prilikom predstavljanja Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, učesnicima javne rasprave se obratio i Žarko Stepanović, v.d. direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Stepanović je istakao ulogu i značaj OCD u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i ulogu Kancelarije koja je direktno učestvovala u konsultativnom procesu i pozivala OCD da se uključe i dostave svoje komentare i sugestije na Nacrt zakona. Takođe, istakao je da je nedavno bitno unapređen pravni okvir za konsultacije sa OCD i građanima u procesu donošenja propisa i utvrđivanja javnih politika.

Izvor: Grad Kragujevac

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.