Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Počeo rad na novom Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi

Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon) kao i člana 3. Pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Sl. glasnik RS“, br. 51/19.), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je otpočeo rad na pripremi Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Važeći Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi donet je 1994. godine, a minimalno izmenjen 1998. godine i po nizu svojih rešenja je restriktivan, prevaziđen i neusaglašen sa Ustavom.

Kako navodi Ministarstvo, ovaj zakon ne omogućuje građanima da efikasno ostvaruju svoje pravo na učešće u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative. Primena niza rešenja sadržanih u Zakonu u praksi je pokazala velike nedostatke, zbog čega se referendum i narodna inicijativa retko koriste. Neke od ključnih odredbi važećeg zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom, kako one koje uređuju oblast referenduma poput kruga ovlašćenih predlagača sprovođenja referenduma, većine od ukupnog broja birača kao uslov za uspeh referenduma, nadležnosti suda itd, tako i one u oblasti narodne inicijative kod koje je ključno ograničnje neprimereno kratak rok od osam dana za prikupljanje potpisa. Zakonska rešenja ne poznaju, niti uređuju, sve vrste referenduma koje poznaje Ustav. U njima se ne nalaze ni pravila koja su korespodentna sa promenama u izbornom zakonodavstvu, niti je obezbeđena adekvatna zaštita prava birača i potpisnika narodne inicijative.

Zbog svega toga, Ministarstvo smatra da postoji očigledna potreba za donošenjem novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji bi bio materijalno i formalno usaglašen sa Ustavom i omogućio šire učešće građana u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative.

Rad na pripremi Nacrta zakona bi trebalo da rezultira rešenjima svih navedenih problema u primeni važećeg zakona ali i dalje, unapređenje zaštite prava građana u ovim postupcima, omogućavanje prikupljanja potpisa građana i elektronskim putem, uređivanjem finansiranja, izveštavanja i sprovođenja referendumske kampanje i sprovođenja narodne inicijative, obaveze organa u ovim postupcima, izgradnju administrativnih kapaciteta za pravilno sprovođenje svih procesnih radnji u ovim oblastima i drugo, navodi se u objavi o početku rada na ovom zakonu.

Nakon završetka ovog dela postupka pripreme Nacrta zakona, planirano je sprovođenje postupka javne rasprave radi sprovođenja dodatnih konsultacija sa svim zainteresovanima.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .

Izvorv vesti: internet prezentacija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.