Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Podrška lokalnim organizacijama za jačanje rodne jednakosti i unapređenje položaja samohranih majki na tržištu rada

FOTO: Fonet

Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad, organizovala je skup povodom dodele finansijskih sredstava lokalnim organizacijama za realizacuju projekata koje za cilj imaju jačanje rodne jednakosti i poboljšanja položaja samohranih majki na tržištu rada, 5. oktobra 2018. godine u EU Info centru u Beogradu. Podrška lokalnim organizacijama jedna je od aktivnosti projekta “Jačanje rodne jednakosti i položaj samohranih majki na tržištu rada” koji se finansira iz sredstava Evropske unije.

"Delegacija Evropske Unije u Srbiji će nastaviti sa podrškom ovakvim aktivnostima i projektima, jer oni uvek daju najbolje rezultate na lokalnom nivou", rekla je Ana Milenić, predstavnica Delegacije EU u Republici Srbiji.

U sklopu projekta, šest organizacija civilnog društva dobilo je podršku za realizaciju inicijativa javnog zastupanja usmerenih na podršku zapošljivosti samohranih roditelja: Udruženje Okular iz Ćićevca, Udruženje Roditelj iz Beograda, Udruženje Laris iz Čačka, Udruženje Miona iz Aleksandrovca, Udruženje Lav iz Pirota, Udruženje žena Lužničke rukotvorine iz Babušnice.

Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom koja sufinansira projekat istakao je ovom prilikom da će se Kancelarija i dalje truditi da obezbedi sredstva za sufinansiranje i podršku.

Imajući u vidu nisku stopu zaposlenosti među samohranim majkama, kao i činjenicu da veliki broj porodica gde jedan roditelj brine o deci živi ispod donje linije siromaštva, neophodno je doprineti poboljšanju socio-ekonomskog i radnog prava samohranih roditelja kroz kreiranje povoljnijeg okruženja za zapošljavanje i položaja samohranih roditelja na tržištu rada kroz povezivanje javnog, civilnog i biznis sektora.

“Fondacija Ana i Vlade Divac kroz svoje programe za kvalitetno odrastanje dece i omladine, godinama unazad pomaže posebno ranjive kategorije, kao što su samohrani roditelji, rekla je Ana Koeshall direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, i dodala da je jako važno što radimo sa organizacijama u lokalnim zajednicama jer oni najbolje znaju sa kojim problemima se suočavaju u svojim mestima.

Ona je podsetila da svi podaci ukazuju na to da su jednoroditeljske porodice češće izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti ili su ispod linije siromaštva, a ekonomskim osnaživanjem roditelja, najčešće žena, ovaj problem se dugoročno rešava.

Ivona Gvozdenović, menadžerka projekta, rekla je da analiza na temu položaja samohranih roditelja na tržištu rada, koju je Fondacija Ana i Vlade Divac uradila u okviru projekta, ukazuje na to da samohrane majke imaju otežan pristup tržištu rada, da se kao razlog za to često navodi poteškoća u usklađivanju privatnog i poslovnog života, da imaju manje plate i češće rade na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima.

Problem je takođe i nedostatak usluga u zajednici, nedostatak informacija o njihovim pravima i mogućnostima, ali i nedostatak adekvatnih programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.

Projekat “Jačanje rodne jednakosti i položaja samohranih majki na tržištu rada u Srbiji” realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Centrom za dostojanstven rad, uz podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), a sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.