Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Pripremljen prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju Agende UN 2030

Kroz međusobnu saradnju, razmenu iskustava i koordinaciju državnih organa, jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, privrednih aktera, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i ostalih aktera, Republika Srbija pripremila je prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju Agende 2030.

Izveštaj je sačinila Međuresorna radna grupa za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine, uz predsedavanje ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Svoj značajan doprinos izradi izveštaja dalo je civilno društvo učestvujući na javnom pozivu za dostavljanje priloga o sprovođenju Ciljeva održivog razvoja u Srbiji, koji je Kancelarija uputila zajedno sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. Kroz ovaj transparentan i inkluzivan proces prikupljeno je 17 upitnika popunjenih od strane organizacija civilnog društva, ali značajni materijali u vidu različitih analiza, studija i izveštaja civilnog društva o trenutnim dostignućima i izazovima u daljem ostvarivanju ciljeva Agende 2030. Ocene i preporuke organizacija civilnog društva za nacionalno sprovođenje Agende 2030 i dostizanje Ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji nalaze se u Aneksu 3 koji čini sastavni deo Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja.

Domaćoj javnosti izveštaj je prezentovan kroz dva javna slušanja održana u junu mesecu u Skupštini AP Vojvodina i Narodnoj skupštini Republike Srbije , dok će formalno biti predstavljen na Političkom forumu na visokom nivou (High-level Political Forum) u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku 17. jula 2019. godine.

Kancelarija se ovim putem zahvaljuje svim organizacijama civilnog društva na doprinosu i ulozi u izradi Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja i poziva sve aktere da kroz partnerstvo i zajedničke aktivnosti nastavimo rad na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i time doprinesemo podizanju kvaliteta života svakog pojedinačnog građanina Republike Srbije.

Dobrovoljni nacionalni izveštaj o sprovođenju Agende 2030 u Republici Srbiji možete preuzeti u nastavku.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.