Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Produžen rok za prijave: poziv za predlaganje članova iz reda OCD u Zajedničkom konsultativnom odboru (JCC)

Obaveštavamo organizacije civilnog društva da je rok za podnošenje prijava na Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (JCC), produžen do petka, 6. jula 2018. godine.

Eventualna pitanja oko postupka podnošenja prijava mogu se uputiti Sanji Atanasković Opačić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na e-mail adresu sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili telefonom na 011/313-09-68.

Više informacija o uslovima i načinu prijave možete naći OVDE .
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.