Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Vest

Usvojen prvi državni izveštaj o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama

FOTO: Vlada RS
Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 28. juna 2018. godine predlog zaključka o usvajanju izveštaja o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), na predlog Kabineta potpredsednika Vlade Zorane Mihajlović.

Izradu prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi GREVIO ekspertskoj grupi - međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije, vodilo je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa 260 subjekata, sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa.

Ostvaren je veliki odziv sa lokalnog nivoa, što govori u prilog jasnom i čvrstom uspostavljanju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, što je i preduslov da se ova oblast unapređuje.

Nakon što Srbija preda izveštaj GREVIO, uslediće dvogodišnji proces evaluacije izveštaja i aktivnosti koje je država preduzela obavezavši se na primenu Istanbulske konvencije.

U pitanju je veoma važan proces koji će našoj zemlji dati smernice i preporuke za dalje aktivnosti usmerene na borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kao institucija prepoznata od Saveta Evrope za koordinaciju izveštavanja i prikupljanja svih relevantnih informacija i podataka potrebnih za pripremu državnog izveštaja GREVIO ekspertskoj grupi, zahvaljuje svim partnerima i resornim institucijama koje su dale doprinos u pripremi ovog važnog dokumenta.

Prvi državni izveštaj, u kojem su navedene sve važne zakonodavne i strateške mere koje država preduzima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, potkrepljene relevantnim statističkim podacima, biće dostupan javnosti nakon što izveštaj bude predat GREVIO grupi naredne nedelje, navodi se u saopštenju Kabineta potpredsednika Vlade i predsednika Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.