Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Србија - Северна Македонија: Први позив за достављање предлога пројеката у оквиру IPA II Програма прекограничне сарадње

Влада Републике Србије, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU), у сарадњи са Министарством за европске интеграције Републике Србије и Министарством за локалну самоуправу Републике Северне Македоније, објавили су 25. јула 2019. године први Јавни позив у оквиру IPA II Програма прекограничне сарадње за подношење предлога пројеката за следеће тематске приоритете и специфичне циљеве:

ТП 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије

  • СО 1.1: Унапређење капацитета радне снаге и проширење могућности за запошљавање
  • СО 1.2: Оснаживање социјалне и културне инклузије
ТП 2: Подстицање туризма и културне и природне баштине

  • СО 2.1: Мобилизација културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација
  • СО 2.2: Унапређивање заједничког система управљања природним и културним локалитетима као и људским насеобинама, укључујући припрему за реаговање у ситуацијама катастрофе.
Рок за достављање предлога пројеката је 27. септембар 2019. године, а целокупну документацију и детаље позива можете пронаћи на страници Министарства за европске интеграције.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.