Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОМЕНТАРА И УЧЕШЋЕ У РАДИОНИЦИ у оквиру пројекта„Модалитети за подстицање коришћења обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја од стране уговорних страна Енергетске заједнице“

Министарство рударства и енергетике у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом позивају организације цивилног друштва које делују у области заштите животне средине и области саобраћаја и енергетике да узму учешће на видео радионици у оквиру пројекта „Модалитети за подстицање коришћења обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја од стране уговорних страна Енергетске заједнице“.

Студију о „Модалитетима за подстицање коришћења обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја од стране уговорних страна Енергетске заједнице“ покренуо је Секретаријат Енергетске заједнице 10. децембра 2019. године.

Циљ студије је да креира прилагођене резултате за сваку уговорну страну Енергетске заједнице и прикаже како повећати удео обновљивих извора енергије у саобраћају до 2030. године, студија обухвата и анализе могућности коришћења електричних возила. Јасна мапа пута за удео обновљивих извора енергије у сектору саобраћајабиће накнадно предметпреговора у вези са адаптацијом у оквиру Енергетске заједницеревидиране политике коришћења обновљиве енергијеЕУ - Директивом (ЕУ) 2018/2001 и пакетом чисте енергије за Eнергетску заједницу.Студију ради конзорцијум Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, E4tech UK Ltd and South East Europe Consultants Ltd (LBST & E4tech & S.E.E.C.), са задацима да:

  1. преиспита тренутно стање коришћења обновљивих извора енергије усекторусаобраћаја од стране уговорних страна Енергетске заједнице;
  2. прегледа најбоље праксе земаља чланица ЕУ и шире, на глобалнијој скали, које показују успешну евиденцију повећања обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја;
  3. креира конкретан скуп препорука свакој уговорној страниЕнергетске заједнице за повећање удела обновљивих извора енергије у секторусаобраћаја до 2030. године, имајући у виду да ниједна страна уговорница нема више од 1-2% обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја;
  4. развије мапу пута до 2030. године у којој ће се дефинисати приоритетне акције за повећање употребе обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја за сваку уговорну страну, под претпоставком да ће циљ бити постављенкао и за државе чланице ЕУ.

У оквиру пројекта предвиђено је да се резултати Финалног извештаја представе свакој Уговорној страни путем видео радионице на којој би учествовале сви привредни субјекти и представници цивилног друштва чији делокруг погађа коришћење обновљивих извора у саобраћају.

Видео радионица је на енглеском језику и заР епублику Србију предвиђена је за 15. октобра од 10 до 13 часова. За учешћеу радионици заинтересовани представници организација цивилног друштва, треба да доставе коментаре на Пројектни задатак и први нацрт Финалног извештаја које можете преузети у наставку позива.

Потребно је да заинтересоване организације именују своје представнике који ће учествовати у видео радионици и који ће достављене коментаре изнети у току дискусије. Коментаре и предлоге је потребно доставити најкасније до 13. октобра.

Ради обезбеђивања учешћа у радионици потребно је да заинтересовани представници организација цивилног друштва у што краћем року, а најкасније до 9. октобра, доставе назив организације, име и презиме особе која ће је заступати као и њену улогу у организацији, електронску пошту са којом ће бити омогућен приступ радионици.

Предлоге и коментаре је потребно доставити на датом формулару на адресу: office@civilnodrustvo.gov.rs .

Јавни позив

Образац за достављање предлога

Додатна документација:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.