Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за испуњавање Упитника за процену капацитета и потреба организација цивилног друштва и неформалних група

Националне коалиције за децентрализацију, Фондације Јелене Шантић и Групе 484 су упутиле позив за  испуњавање Упитника за процену капацитета и потреба организација цивилног друштва и неформалних група који се налази на следећем линку: https://promeni.rs/upitnik-za-procenu-kapaciteta-i-potreba/  

Циљ је да се на основу ваших одговора унапреди програм подршке неформалним групама и организацијама цивилног друштва који ће укључивати обуке, менторство у осмишљавању и реализацији иницијатива и пројеката у области културне разноликости и владавине права, и финансијску подршку у износу од 500 до 40.000 евра.
 
Упитник треба да испуни особа која има увид у целокупно функционисање организације/ неформалне групе, како би одговори што више одражавали ваше капацитете и потребе, а програм подршке био “скројен” према њима. Подршка се одвија у оквиру пројекта “Владавина права и културна разноликост на локалном нивоу за остваривање друштвене кохезије и одрживог развоја локалних заједница”, или скраћено “Локални позив за ЕУ”, подржан од Делегације ЕУ у Србији. 
 
Молимо вас да на упитник одговорите до 05.10.2020.

Молимо вас и да овај упитник, односно линк дистрибуирате организацијама и неформалним групама са којима сарађујете, како би обухватили што већи број организација и група којима је подршка неопходна.


 

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.