Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о агенцијском запошљавању

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, стручне јавности и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о Нацрту закона о агенцијском запошљавању која ће се спроводити у периоду од 2. до 23. новембра 2018. године.

Текст Нацрта закона биће представљен на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о агенцијском запошљавању”, који ће се у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржати према следећем распореду:

  • Крагујевац, 13. новембар 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 10/1V;

  • Нови Сад, 14. новембар 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Народног фронта бр.10;
  • Београд, 16. новембар 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Ресавска бр. 13-15;
  • Ниш, 19. новембар 2018. године, у периоду од 13,30 до 15,00 часова, ул. Добричка бр. 2;
  • Нови Пазар, 20. новембар 2018. године, у периоду од 12,30 до 14,00 часова, ул. Стевана Немање бб (Зграда културног центра на I спрату).

Поред учешћа на поменутим округлим столовима, предлози, сугестије и коментари могу се током трајања јавне расправе доставити и путем електронске поште, на прописаном обрасцу, на адресу javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд.

По окончању јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.

У наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.