Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив организацијама цивилног друштва да изразе интересовање за учешће у програмима јачања капацитета носилаца правосудних функција

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду упућује јавни позив организацијама цивилног друштва да изразе интересовање за учешће у програмима јачања капацитета носилаца правосудних функција који се реализују у оквиру пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“ заједничког програма Савета Европе и Европске уније Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску.

Сектор за правосуђе и правну сарадњу Савета Европе спроводи пројекат „Јачање независности и одговорности правосуђа“ који траје до маја 2022. године. Један од циљева пројекта јесте пружање подршке правосуђу Републике Србије у изградњи капацитета у области етике, интегритета, спречавања непримереног утицаја и односима са традиционалним, као и онлајн/друштвеним медијима.

Циљ овог јавног позива јесте да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор до 20 организација цивилног друштвачији ће представници учествовати у програмима јачања капацитета и својим учешћем допринети транспарентности и квалитету тих програма, као и унапређењу дијалога између правосудних органа и цивилног сектора и бољем, обостраном разумевању проблема и приоритета.

Јавни позив

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Анекс 1 - Пријавни формулар

Анекс 2 - Образац о реализованим активностима

Анекс 3 - Образац о активностима - јачање капацитетаDonation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.