Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Стратегије реформе јавне управе након 2021. године

У складу са развијеном добром праксом укључивања организација цивилног друштва у раним фазама припреме акционих планова уз претходну Стратегију, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године.

У оквиру почетка рада на новој Стратегији, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да као чланови учествују у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године, с тим да је планирано учешће:

 • 1-2 организације цивилног друштва у кровној Посебној радној групи,
 • 6 организација цивилног друштва у подгрупама (једна по подрупи, од Подгрупе 2. до Подгрупе 7.).

Циљ, области и право учешћа на јавном позиву

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор до 8 (осам) организација цивилног друштва чији ће представници бити предложени на именовање министру државне управе и локалне самоуправе за чланство у Посебној радној групи и који ће својим активним учешћем допринети изради нове Стратегије реформе јавне управе за период након 2021. године.

Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у некој од следећих области:

 1. реформа јавне управе,
 2. демократизација,
 3. владавина права и јавна управа,
 4. борба против корупције,
 5. транспарентност и мониторинг рада органа државне управе,
 6. мониторинг јавних финансија и јавних набавки,
 7. анализа и методологија израде јавних политика;
 8. отворени подаци,
 9. активна партиципација грађана и грађанки у процесима политичког одлучивања,
 10. промоција и развој савремених технологија и иновација у циљу унапређења јавних сервиса и укључивања грађана у доношење одлука;
 11. мониторинг квалитета пружања административних услуга;
 12. децентрализација.

Право учешћа на Јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије које делују у некој од области утврђених овим јавним позивом.

Рок и начин подношења пријаве

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 12. августа 2019. године до 6. септембра 2019. године.

Заинтересована удружења и друге организације цивилног друштва дужни су да своје пријаве доставе искључиво поштом, у затвореној коверти на адресу: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, источни улаз, 11070 Нови Београд сa нaпoмeнoм: Кандидатура за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године“ („ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ, НЕ ОТВАРАТИ“ ).

Контакт особа: Сања Атанасковић Опачић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (011/313-09-68; sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ).

Критеријуми, потребна документација и све остале потребне информације налазе се у тексту Јавног позива који можете преузети у наставку, заједно са припадајућим обрасцима.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.