EU

EU

Evropska unija jedan je od najvećih pojedinačnh donatora za programe i projekte organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. U okviru Programa "Podrška civilnom društvu 2011-2013" Evropska unija pruža trogodišnju IPA podršku i Kancelariji u ostvarenju njenog mandata

Evropska unija je preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i drugih evropskih institucija najznačjniji partner Republike Srbije u reformskim procesima koji su pretpostavka pristupanja Evropskoj uniji.

Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracijapredstavlja jedan od političkih kriterijuma za Evropsku komisiju, tako da je učešće građana u procesu pregovora prepoznato kao značajan mehanizam za unapređenje ukupnih reformiski procesa.

Projekat "EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom"
Ministarstvo spoljnih poslova
Ministarstvo za evropske integracije
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji