Obuke

Učešće OCD u procesu pregovora

Obuke za učešće organizacija civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju. Svaka obuka nemenjena je pojedinačnom poglavlju


Učešće u programu Evropa za građane i građanke

Prezentacije i info dani namenjeni upoznavanju civilnog društva sa prioritetnim oblastima i procedurama za konkurisanje u okviru poziva za dostavljanje predloga projekata