Pres centar

Predstavnici medija se mogu obratiti Kancelariji za sva pitanja u vezi sa njenim delokrugom rada, davanjem izjava, intervjua, pozivima za praćenje događaja, saopštenjima i informacija od javnog značaja.

Saradnja sa medijima i podizanje vidljivosti organizacija civilnog društva kao i saradnje javnog i civilog sektora jedan je od prioriteta Kancelarije.