Izveštaj o radu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obavlja stručne poslove za potrebe Vlade Republike Srbije koji se odnose na staranje o usklađenom delovanju organa državne uprave i podsticanje saradnje organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavljuje svoje jednogodišnje izveštaje o radu u kojima se mogu pratiti sve aktivnosti ove institucije u okviru njenog delokruga rada. Izveštaji se izrađuju krajem kalendarske godine retroaktivno za tu godinu.

Kancelarija 2011-2013 (publikacija)

Godišnji izveštaji

Izveštaj o radu za 2018. godinu Pdf Doc
Izveštaj o radu za 2017. godinu Pdf Doc
Izveštaj o radu za 2016. godinu Pdf Doc
Izveštaj o radu za 2015. godinu Pdf Doc
Izveštaj o radu za 2014. godinu Pdf Doc
Izveštaj o radu za 2013. godinu Pdf Doc
Izveštaj o radu za 2012. godinu Pdf Doc
Izveštaj o radu za 2011. godinu Pdf Doc
Dokumenta možete snimiti na svoj uređaj pritiskom desnog tastera miša i izborom odgovarajuće opcije i lokacije za preuzimanje