O nama

Kancelarija je osnovana u cilju sistemskog uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog sa Vladom, koji treba da se zasniva na stalnoj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije osnovana je Uredbom o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom (Službeni glasnik 26/10) kao institucionalni mehanizam za podršku i razvoj civilnog dijaloga između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva.

Uredba o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom
Nadležnosti Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
Pravilnik o sistematizaciji
Organizaciona struktura

Značaj i uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ogleda se u koordinaciji saradnje između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i uspostavljanja jasnih standarda i procedura za uključivanje organizacija civilnog društva na svim nivoima procesa donošenja odluka.

Kontakt
Informator o radu
Kancelarija 2011-2013 (publikacija)
Najčešća pitanja
Pristupačnost Kancelarije
Mediji o Kancelariji