Imenik

Kancelarija

Tel: +381 11 3113 895; +381 11 3113 859
Faks: +381 11 3111 702

Žarko Stepanović

Odsek za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Tel: +381 11 313 0972;
Faks: +381 (0)11 311 1702

Milena Banović
Danilo Rodić

Dejan Vuletić
Jasmina Bogosavljević

Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Tel: +381 11 313 0968
Fax: +381 11 311 1702

Sanja Atanasković Opačić

Grupa za pravne i finansijske poslove

Tel: +381 11 311 1657
Faks: +381 11 311 1702

Gordana Šarboh
Bogdana Rakić

Odnosi s javnošću

Državni službenik zadužen za poslove odnosa s javnošću i održavanje internet prezentacije organa

Tel: +381 (0)11 311 3859; +381 (0)11 311 3895
Faks: +381 (0)11 311 1702

Tijana Stojiljković Rolović