Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom The Office for Cooperation
with Civil Society
The Office has been established as an institutional mechanism to support the development of a dialogue between the Serbian Government and CSO’s

Open CompetitionsCompetition

Serbia-North Macedonia: cross-border cooperation IPA II

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstvom za lokalnu samoupravu Republike Severne Makedonije, objavili su 25. jula 2019. godine prvi Javni poziv u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje za podnošenje predloga projekata za sledeće tematske prioritete i specifične ciljeve:

TP 1: Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije

  • SO 1.1: Unapređenje kapaciteta radne snage i proširenje mogućnosti za zapošljavanje
  • SO 1.2: Osnaživanje socijalne i kulturne inkluzije
TP 2: Podsticanje turizma i kulturne i prirodne baštine

  • SO 2.1: Mobilizacija kulturnih i prirodnih resursa za zajednički razvoj održivih turističkih proizvoda i destinacija
  • SO 2.2: Unapređivanje zajedničkog sistema upravljanja prirodnim i kulturnim lokalitetima kao i ljudskim naseobinama, uključujući pripremu za reagovanje u situacijama katastrofe.
Rok za dostavljanje predloga projekata je 27. septembar 2019. godine, a celokupnu dokumentaciju i detalje poziva možete pronaći na stranici Ministarstva za evropske integracije.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.