Uslovi korišćenja

Sadržaji sajta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom zaštićeni su licencom Creative Commons: Autorstvo-Nekomercijalno (Attribution-NonCommercial – CC BY-NC)

Ova licenca dozvoljava remiks, prerade, kao i korišćenje dela na nekomercijalan način, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, s tim što prerade ne moraju biti licencirane ovom licencom.

Opis licence