Obuke

Naši treninzi i seminari za predstavnike javnog i civilnog sektora u cilju razvoja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

U delokrugu rada Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom je i redovno organizovanje seminara i obuka za državne službenike, predstavnike lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Cilj obuka je da se podignu ukupni kapaciteti, znanja i veštine učesnika seminara u cilju unapređenja njihove međusobne komunikacije i saradnje.

Pozivi za obuke 
Izveštaji sa obuka