Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

POZIV ZA DOSTAVLjANjE KOMENTARA I UČEŠĆE U RADIONICI u okviru projekta„Modaliteti za podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja od strane ugovornih strana Energetske zajednice“

Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom pozivaju organizacije civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine i oblasti saobraćaja i energetike da uzmu učešće na video radionici u okviru projekta „Modaliteti za podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja od strane ugovornih strana Energetske zajednice“.

Studiju o „Modalitetima za podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja od strane ugovornih strana Energetske zajednice“ pokrenuo je Sekretarijat Energetske zajednice 10. decembra 2019. godine.

Cilj studije je da kreira prilagođene rezultate za svaku ugovornu stranu Energetske zajednice i prikaže kako povećati udeo obnovljivih izvora energije u saobraćaju do 2030. godine, studija obuhvata i analize mogućnosti korišćenja električnih vozila. Jasna mapa puta za udeo obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćajabiće naknadno predmetpregovora u vezi sa adaptacijom u okviru Energetske zajednicerevidirane politike korišćenja obnovljive energijeEU - Direktivom (EU) 2018/2001 i paketom čiste energije za Energetsku zajednicu.Studiju radi konzorcijum Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, E4tech UK Ltd and South East Europe Consultants Ltd (LBST & E4tech & S.E.E.C.), sa zadacima da:

  1. preispita trenutno stanje korišćenja obnovljivih izvora energije usektorusaobraćaja od strane ugovornih strana Energetske zajednice;
  2. pregleda najbolje prakse zemalja članica EU i šire, na globalnijoj skali, koje pokazuju uspešnu evidenciju povećanja obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja;
  3. kreira konkretan skup preporuka svakoj ugovornoj straniEnergetske zajednice za povećanje udela obnovljivih izvora energije u sektorusaobraćaja do 2030. godine, imajući u vidu da nijedna strana ugovornica nema više od 1-2% obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja;
  4. razvije mapu puta do 2030. godine u kojoj će se definisati prioritetne akcije za povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja za svaku ugovornu stranu, pod pretpostavkom da će cilj biti postavljenkao i za države članice EU.

U okviru projekta predviđeno je da se rezultati Finalnog izveštaja predstave svakoj Ugovornoj strani putem video radionice na kojoj bi učestvovale svi privredni subjekti i predstavnici civilnog društva čiji delokrug pogađa korišćenje obnovljivih izvora u saobraćaju.

Video radionica je na engleskom jeziku i zaR epubliku Srbiju predviđena je za 15. oktobra od 10 do 13 časova. Za učešćeu radionici zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva, treba da dostave komentare na Projektni zadatak i prvi nacrt Finalnog izveštaja koje možete preuzeti u nastavku poziva.

Potrebno je da zainteresovane organizacije imenuju svoje predstavnike koji će učestvovati u video radionici i koji će dostavljene komentare izneti u toku diskusije. Komentare i predloge je potrebno dostaviti najkasnije do 13. oktobra.

Radi obezbeđivanja učešća u radionici potrebno je da zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva u što kraćem roku, a najkasnije do 9. oktobra, dostave naziv organizacije, ime i prezime osobe koja će je zastupati kao i njenu ulogu u organizaciji, elektronsku poštu sa kojom će biti omogućen pristup radionici.

Predloge i komentare je potrebno dostaviti na datom formularu na adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs .

Javni poziv

Obrazac za dostavljanje predloga

Dodatna dokumentacija:

Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.