Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kancelarija za saradnju
sa civilnim društvom
Saradnja organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva

Poziv

Poziv za organizacije civilnog društva da se prijave za strateško mentorstvo

EU TASSO 3 nudi jedinstvenu priliku za učenje i razvoj organizacijama civilnog društva sa zapadnog Balkana i Turske kroz svoj program strateškog mentorstva.

Potencijalni korisnici programa:

 • nacionalne i regionalne tematske mreže;
 • organizacije civilnog društva sa iskustvom u vođenju složenih EU projekata;
 • ženske organizacije civilnog društva;grassroot organizacije i pokreti;
 • organizacije civilnog društva koje sprovode re-granting šeme;
 •  organizacije za ljudska prava itd.

Prioritetna područja:

 •  Razvoj strategije;
 • Monitoring i evaluacija;
 • Strategije finansiranja i raznovrsno prikupljanje sredstava;
 • Komunikacijske strategije i digitalna pismenost;
 • Pristup zasnovan na pravima i rodno osveštena politika;
 • Učestvovanje u donošenju odluka, uključujući istraživanje, zagovaranje i kampanju;
 • Informacioni aktivizam i vizualizacija podataka;
 • Interne upravljačke strukture i organizacijski razvoj;
 •  Izgradnja baze/odnosa sa zajednicom i aktivizam;
 • Umrežavanje itd.

Rok za prijavu je 17. novembar 2020. godine do 17:00 časova.
Detalje poziva i potrebnu dokumentaciju možete naći OVDE.
Donation of European Union

Izradu i razvoj ovog internet sajta omogućila je Evropska unija u okviru projekta “EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom “. Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i nužno ne predstavlja stavove Evropske unije.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Rekonstrukciju sajta omogućio projekat Evropa za građane i građanke.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.